Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Tillämpad fysik

Personen kommer arbeta i vår forskargrupp för att utveckla en teknik för kapacitiv avjonisering inklusive karakterisering av material och apparater samt utrustning för observation och kontroll av systemen, förutom att arbeta med simuleringar för den teoretiska förståelsen. Således kommer denna position att kräva laborationsarbete såväl som modellering och simulerings. Projektet syftar till att använda materialvetenskapliga och ingenjörsmässiga tekniker för att förbättra de elektrodegenskaper och gränsytor mellan elektroder som påverkar användningen av en kapacitiv avjoniseringscell (CDI) med specifika syften enligt följande:

 1. Optimering av elektroder av kapacitivt avjoniseringssystem.
 1. Studie av de potentialberoende jontransportprocesser som förekommer i cellen med hjälp av elektrokemiska tekniker.
 1. Undersökning av energiförlusterna vid varje gränssnitt av en CDI-anordning och stabila elektriska kopplingstekniker för att minimera resistiva förluster, energi-hotspots och förbättra fördelningen av potential på elektrodytan.
 1. Utveckling eller anpassning för att korrekt beskriva över en CDI-cell och dess optimering för maximalt utnyttjande av elektrodytan.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Gruppen för funktionella material (FNM) har lång erfarenhet av design och tillverkning av nanomaterial för en mängd olika applikationer. Våra laboratorier är välutrustade och vi arbetar inom tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för forskning och utveckling.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kandidaten ska vara villig att arbeta i en internationell miljö, ha ett starkt grepp om grundläggande fysik, elektroteknik, nanoteknik och utmärkt vetenskaplig engelska med goda kommunikationsförmåga.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Engelska är arbetsspråket och svenska är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-1006
Kontakt
 • Joydeep Dutta, +46 8 790 81 42, joydeep@kth.se
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-07-11

Tillbaka till lediga jobb