Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Byggnadsmaterial

Obundna lager av granulärt material är en mycket viktig komponent av en vägs struktur och dess beteende bestämmer till stor del hur länge vägen kan vara i drift. Därför är det av stor vikt att förstå vilka parametrar som styr obundna lagers mekaniska beteende för prediktera beläggda vägars hållbarhet och för att möjliggöra ett hållbart utnyttjande av krossat bergmaterial i vägbyggnad. För att uppnå detta behövs en utökad förståelse för karakteristiken hos granulärt material och speciellt deras nedbrytningsmekanismer samt effektiva och snabba metoder för att prediktera materialets effekter på lagrens egenskaper i fält.

Målet med detta projekt är att ta itu med detta behov av ett nytt analysverktyg som kopplar olika kvantitativa parametrar hos det obundna lagret, så som storleksfördelning, stenarnas form och materialbeteende, till prestanda hos vägen. Detta kommer göras i projektet genom att utveckla en metod baserad på Diskret Element Metodik (DEM) för att utvärdera effekten av materialets karakteristik på dess prestanda med avseende på elastisk och permanent deformation. För att kalibrera och validera denna metod så kommer det mekaniska beteendet hos några olika typiska obundna material undersökas experimentellt genom treaxiell provning. Det huvudsakliga tilltänkta målet med projektet är förbättrade modeller för att prediktera obundna väglagers prestanda.

Trafikverket finansierar detta projekt i fyra år. Projektet kommer genomföras gemensamt med KTH och Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) och doktoranden kommer spendera ett antal längre perioder vid VTI.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresse områden.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

En lämplig bakgrund för denna tjänst är en examen i maskinteknik, materialfysik, beräkningsmekanik eller samhällsbyggnad (med inriktning mot mekanik).

Grundläggande kunskaper i hållfasthetslära, beräkningsmekanik och materialteknik är ett krav och en specialisering i strukturmekanik, hållfasthetslära eller kompositmaterial är meriterande. Erfarenhet av numerisk modellering (och speciellt Diskret Elementmetodik) och programmeringsfärdigheter är en stor fördel för denna position. Tidigare erfarenhet med experimentella metoder är ett plus, dock inte ett krav. Förutom traditionella akademiska meriter är ett relevant exjobb, internationell erfarenhet och språkkunskaper fördelaktiga.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen, 4 år

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-1597
Kontakt
 • Denis Jelagin, universitetslektor, 08-790 86 98, E-post: denis.jelagin@abe.kth.se
Publicerat 2019-09-12
Sista ansökningsdag 2019-10-03

Tillbaka till lediga jobb