Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Farkostteknik

Doktorandtjänsten är en del av ett nationellt projekt där KTH, i nära samarbete med maritima industripartners i Stockholm och i Göteborg studerar sjöegenskaper och designkriterier för arbetsbåtar som till exempel: lotsbåtar, räddningsbåtar, mindre fiskefartyg, båtar för underhåll av offshore installationer och mindre passagerarfärjor.

Bakgrunden till projektet är att modern fartygsupphandling ofta specificeras som fartygssystemets förmåga att utföra uppgifter med viss hastighet under vissa sjöförhållanden, trots att vad detta innebär i konkreta mätbara termer som rullvinklar, rörelse eller acceleration är oklart och kriterier saknas. Att kunna förutsäga och bedöma sjöegenskaperna i olika faser av fartygsdesign och drift är avgörande ur ett sjösäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv och utgör projektets mål.

Projektet kommer att fokusera på mindre fartyg där väletablerad beräkningsmetodik saknas, samt på kategoriseringen av hur möjligheterna att utföra olika arbetsmoment påverkas av det faktum att arbetsmiljön är i rörelse.

Det övergripande målet för doktorandens arbete består av två huvuddelar; Utveckling av metoder för att förutsäga och karakterisera fartygsrörelser eller sjöförhållanden för mindre fartyg under säkra driftsförhållanden. Utveckling av bedömningskriterier för att utvärdera om arbetsförhållandena ombord med avseende på fartygens sjöegenskaper ger en tillräckligt säker arbetsmiljö för besättningen.

Arbetet kommer att omfatta numeriska och experimentella studier, de senare både för validering och datainsamling, samt intervjuer och enkätmetoder som fångar Human factors-perspektivet för en rörlig plattforms påverkan på beslutsfattande och arbetsförmåga.

Handledning: Tekn. Dr Karl Garme

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresse områden.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Nära samarbete med forskarkollegor vid KTH och i projektpartnerorganisationerna. Unika möjligheter till extra handledning av involverade experter samt möjligheter till arbetsperioder på en industripartners anläggningar i Stockholm och i Göteborg.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande måste ha mastersexamen i marina system, skeppsteknik, maskinteknik, fordonsteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Kunskap om fartygskonstruktion, fartygs sjöegenskaper och modellering krävs. Utmärkta kommunikationsförmågor på engelska krävs.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den sökande bör vara starkt motiverad att bedriva vetenskaplig forskning inklusive fältarbete och att periodvis vara stationerad hos industripartner i Stockholm och i Göteborg. Kunskap om Human factors integration (HFI) är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 21 Oktober 2019/enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-1423
Kontakt
 • Univ lektor Karl Garme, garme@kth.se
Publicerat 2019-09-12
Sista ansökningsdag 2019-10-04

Tillbaka till lediga jobb