Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datavetenskap

Vi letar efter högkvalificerade och motiverade individer att bedriva en doktorsexamen inom datavetenskap. De framtida doktoranderna kommer att ingå i ett nyetablerat forskarteam på KTH under ledning av professor Aristides Gionis (https://www.kth.se/profile/argioni/).

Forskningsteamet fokuserar på att utveckla nya metoder för att utvinna kunskap från data, modellera stora komplexa system och utforska nya applikationsområden inom datavetenskap. Tyngdpunkten ges inom områdena grafbrytning, sociala nätverksanalyser, modellering av informationsnätverk och sociala nätverksdynamik, såväl som i nya domäner, såsom tolkbar AI. Arbetet kombinerar grundforskning i algoritmer med utveckling av nya applikationer.

De annonserade positionerna finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största individuella forskningsprogram som ger en plattform för akademisk forskning och utbildning, som främjar samverkan med Sveriges ledande företag. Finansiering ges också av ett ambitiöst 5-årigt European Research Council (ERC) Advanced Grant med titeln REBOUND, som syftar till att studera fenomenen polarisation och ekokamrar i onlinemedier och utveckla metoder för att mildra dessa fenomen.

Sökande borde ha avslutat framgångsrikt eller förväntat sig fullfölja en magisterexamen och ha en stark bakgrund inom algoritmisk design, data mining, maskininlärning och kombinatorisk optimering. Doktorander förväntas kunna publicera högkvalitativa artiklar och utveckla forskningsprototyper.

Handledning:

Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska Högskolan och handledas av professor Aristides Gionis.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresse områden.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Sökande måste ha eller håller på att få en magisterexamen i datavetenskap eller ett relaterat område.
 • Sökande måste ha starka akademiska referenser, skriftliga och talade engelska kunskaper, kommunikation och teamwork färdigheter.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 5
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-2120
Kontakt
 • Anna Olanås Jansson, annaoj@kth.se
 • Aristides Gionis , argioni@kth.se
Publicerat 2019-09-12
Sista ansökningsdag 2019-09-30

Tillbaka till lediga jobb