Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik - inriktning Material och nanofysik  

Nano-kisel-gruppen vid institutionen för Tillämpad Fysik söker en doktorand inom bio-molekyl detektering. Detta ingår i ett multi-disciplinärt projekt vars mål är att samtidigt detektera proteiner, RNA och DNA från enskilda immun-celler. Projektet involverar en grupp från Karolinska Institutet och två grupper från Genteknik respektive Proteinteknik vid KTH.

Arbetsuppgifterna innehåller bl a fabrikation av mikro/nano-komponenter i vårt renrumslaboratorium här i Kista m h a kisel process-teknik och användning av dessa komponenter för att elektriskt detektera specifika biomolekyler med antikroppar. Optiska fluorofor-baserade mätningar, även ner till detektering av enskilda molekyler, kommer också att användas. Den sökande förväntas delta inom alla delar av projektet för att detektera olika biomolekyler i låg koncentration såsom funktionalisering av chip, utplacering av anti-kroppar, "assay"-utveckling, mikrofluidik, sensortekniker, utveckling av elektrisk mätteknik och program, data-utvärdering mm.

Doktorandanställningen är normalt 4 år. Om undervisning eller liknande institutionsarbete ingår (max 20 %) kan en förlängning med upp till 1 år bli aktuell.

Handledning: Professor Jan Linnros

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresse områden.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Chansen att få jobba i ett multidisciplinärt projekt med världsledande forskare för att utveckla "state-of-the-art" sensorteknik inom ett mycket hett forskningsområde. Du kommer att få använda högklassiga karakteriseringsinstrument och ett professionellt renrumslaboratorium.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Den sökande ska företrädesvis ha en Master of Science/civilingenjörsexamen från Teknisk Fysik, Elektroteknik eller Materialvetenskap med specialisering mot Nanovetenskap/teknik eller mot Bioteknik.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Ett relevant examensarbete, internationell erfarenhet och goda språkliga färdigheter i engelska räknas som positiva meriter.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-1437
Kontakt
 • Professor Jan Linnros, linnros@kth.se, 08 790 43 70
Publicerat 2019-09-12
Sista ansökningsdag 2019-10-22

Tillbaka till lediga jobb