Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknologi och hälsa

Det alltmer ökande trycket att effektivt använda de begränsade resurserna som sjukvården tilldelas har lett till en mängd förändringar i vården, däribland ett ökat upptag av digital teknik. Detta innefattar forskning kring fungerande och koordinerade flöden av information, patienter, arbetskraft och andra resurser i vården. Framsteg har till en stor grad understötts av systemmetoder för processer och flöden, som möjliggjorts genom modellering, data- och operationsanalys. Hänsynstagande för dessa flöden sträcker sig bortom optimeringsmetoder, och kräver en kombinerad analys av sociala, institutionella samt teknologiska aspekter av processer. Vårdlogistik understödjer analys och design av dessa flöden och har potentialen att skapa välkoordinerade sjukvårdssystem.

Målet med denna doktorandposition är att bidra till systemisk utveckling inom hälso- och sjukvården genom en integrerad analys av sociala och teknologiska aspekter av processer och flöden. Huvudfokus i doktorandprojektet är att utveckla ett generellt ramverk för modellering och simulering av flöden inom vårdssystemet. Detta projekt kombinerar systematisk kartläggning, modellering av vårdssystem och processer, med analytiska metoder fokuserade på att förbättra vårdflöden.

Handledning: doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska Högskolan och handledas av Professor Sebastiaan Meijer, samt biträdande lektorer Jayanth Raghothama och Adam Darwich

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utvekckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • sökande bör ha erhållit eller inom en snar framtid erhålla en Master of Science examen i datavetenskap, ingenjörsvetenskap, teknologi, hälsa eller relaterade områden.
 • Starkt intresse för kvantitativ och kvalitativ dataanalys, systemmodellering, komplexa system samt mycket goda kunskaper i engelska.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2019-2178
Kontakt
 • Jayanth Raghothama, jayanthr@kth.se, tel: +46 760 411 137
Publicerat 2019-11-14
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Tillbaka till lediga jobb