Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik 

Detta projekt från Rymdstyrelsen går ut på att ta fram tillverkningsmetoder för framtagning av integrerade högspänningskretsar i kiselkarbid (SiC). KTH har redan separata tillverkningsprocesser för integrerade kretsar och högspänningstransistorer i SiC, och nu vill vi kombinera de två. De färdiga kretsarna ska användas för elektrisk framdrivning av småsatelliter. Viss testning av kretsarna kommer att göras i samarbete med GomSpace Sweden.

Projekttitel: ICARUS - Integrerade kretsar för eleCtrisk frAmdrivning av Rymdfarkoster Utnyttjande kiselkarbid (SiC)

Du kommer att arbeta i en grupp med handledare som har kompetenser inom halvledarkomponenter, kretsdesign, simulering, processintegrering, och mätning. Som doktorand kommer du att tillverka och karakterisera de integrerade högspänningskretsarna En viktig del av arbetet är processutveckling i renrummet. I mån av intresse kommer du även delta i kretsdesign och elektrisk/fysikalisk simulering. 

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Prof. Carl-Mikael Zetterling, Prof. Gunnar Malm och Docent Per-Erik Hellström.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • En unik halvledartillverkningsmiljö med komplett processlina för integrerade högspänningskretsar i kiselkarbid (SiC), och tillhörande mätutrustning för hög spänning, se www.electrumlaboratory.se

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi tror att du har en civilingenjörsexamen eller masterexamen i elektroteknik, teknisk fysik eller nanoteknologi. Du har förhoppningsvis ett intresse för rymden och dess utforskning. Erfarenhet av arbete i halvledarprocesslabb eller arbete med högspänningselektronik är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Senast 1 September.
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kista
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2021-0260
Kontakt
 • Carl-Mikael Zetterling, professor, Bellman@kth.se
 • Tysse Norlindh Falk, HR-handläggare, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2021-02-11
Sista ansökningsdag 2021-03-10

Tillbaka till lediga jobb