Skolan för teknikvetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk mekanik

Vi söker en doktorand inom modellering av turbulens, fluid-struktur-interaktion, och aeroakustik för både tekniska och biologiska tillämpningar. Forskargruppen har bred kompetens inom bland annat turbulensmodellering, biofluiddynamik, aeroakustik och tillämpad matematik.

Syftet med detta projekt är att skapa en modelldriven metod för icke-förstörande provning vid obstruktiva röst- och luftvägsproblem. På grund av den höga komplexiteten i problemet finns det en begränsad kunskap om förhållandena mellan den intermittenta strömningen, egenskaperna hos de övre luftvägarna och det genererade ljudet. Detta forskningsprojekt involverar simuleringar med hög precision i både idealiserade konfigurationer (t.ex. Starling Resistor för validering) och individspecifika geometrier; och algoritmer för maskininlärning / djupinlärning för felbedömning samt utveckling av en modell med signifikant förbättrad noggrannhet.

Projektet möjliggör mer robusta, patientspecifika, icke-förstörande bedömningsmetoder genom att träna neurala nätverk med bilddata (t.ex. MRT) och exakta strömnings- och strukturdynamiska data som är relevanta för hur strömningen interagerar med ytorna i de övre luftvägarna, och genom att kombinera sådana nätverk med uppmätta ljudtrycksdata. Med denna typ av modellering kommer läkare att kunna simulera och analysera behandlingsalternativ a-priori, med helt ny noggrannhet. En sådan mångsidiga metod kan användas inom forskning, diagnostik och vid behandling av andningsstörningar, vid såväl som tal- och röstproblem.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Professor Mihai Mihaescu  och univ lektor Susann Boij

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Civilingenjörs- eller masterexamen i teknisk fysik, mekanik, maskinteknik, eller motsvarande

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Du har kunskaper inom CFD, CAA eller FSI, samt programmering (t.ex. C ++, Python, Matlab). Erfarenhet av relevanta programmeringsmiljöer för maskininlärning är meriterande.
 • Du har en utmärkt akademisk meritlista, välutvecklade analytiska färdigheter och problemlösningskunskaper.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2021-0690
Kontakt
 • Professor Mihai Mihaescu, mihaescu@kth.se,,08790 75 72
Publicerat 2021-06-10
Sista ansökningsdag 2021-07-30

Tillbaka till lediga jobb