Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Institutionen för Industriell Bioteknik på KTH förser med samhällsrelevanta bioteknologiska lösningar för hållbar produktion av mediciner, kemikalier, material och bränsle, samt bidrar till rent vatten och en ren miljö.

Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla Clostridium thermocellum till nästa generations robusta mikrobiella cellfabrik, som konverterar (ligno-)cellulosa till hållbara bränslen och kemikalier med minimal förbehandling. Användandet av råvaror bestående av lignocellulosa istället för raffinerade socker föredras för att utvidga (framtida) produktionsvolymer, förbättra konkurrenskraften och undvika konkurrens med mat. Projektet kommer applicera den bästa tillgängliga molekylärbiologiteknik kombinerat med laborativ evolution och kvantitativ fysiologi i bioreaktorer för att förverkliga potentialen hos C. thermocellum.

Detta inkluderar:

 • Design och analys av forskningsstrategier för att nå ökad förståelse av metabolismen in den obligat anaeroba termofila mikroorganismen Clostridium thermocellum.
 • Kvantitativ fysiologi av olika C. thermocellum stammar i skakflaskor samt bioreaktorer i både batch- och chemostat-mode.
 • Funktionell analys av centrala metabolismen av C. thermocellum genom enzymaktivitetsanalys, molekylär biologi och omics-baserade tillvägagångssätt.

Postdoktorn kommer kommunicera forskningsframsteg inom teamet för mikrobiell bioteknik i Institutionen för Industriell Bioteknik på KTH och med våra (internationella) samarbetspartners, samt sprida projektresultaten genom orala presentationer, vetenskapliga publikationer och genom information till en generell publik. Förutom forskning kommer postdoktoranden bidra till (bi-)handledning av masterstudenter och doktorander samt undervisa och handleda i (labb)kurser inom Odlingsteknologi och Bioprocessdesign.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö.
 • Arbete i Stockholm med närhet till naturen.

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).
 • Erfarenhet med funktionell analys och kvantitativ fysiologi av centrala metabolismen av anaeroba termofiler.
 • Erfarenhet med enzymaktivitetsanalys av anaeroba termofiler.
 • Kunskap om diversitet och enighet i centrala metabolismen av anaeroba termofiler.
 • Erfarenhet med bioreaktorodling av anaeroba termofiler.
 • Förtrogenhet med forsknings- och publikationsetik
 • Utmärkt kommunikationsförmåga i vetenskaplig engelska, både muntligt och skriftligt, då det krävs i det dagliga arbetet.
 • Erfarenhet med att skriva vetenskapliga publikationer som ledande författare
 • Erfarenhet med att handleda kandidat- och masterstudenter
 • Kandidaten har personlig integritet, kommunicerar väl, fokuserar på mål och resultat, är tålmodig och ser helheten

Meriterande

 • Medvetenhet om hållbarhetskoncept.
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
 • Kandidaten visar personlig mognad, är självständig, tar initiativ, är energisk och kapabel att samarbeta.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Oktober eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-1175
Kontakt
 • Antonius Van Maris, +46 8 790 98 92
Publicerat 2021-06-23
Sista ansökningsdag 2021-07-07

Tillbaka till lediga jobb