Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Vattenbrist och begränsade energiresurser är globala utmaningar som kräver innovativa lösningar. Eutektisk fryskristallisation (EFC) är en ny teknik som kan användas för att samtidigt utvinna rent vatten och salter ur koncentrerade saltlösningar. Denna teknik har potential att leda till mer energieffektiva och miljövänliga processer där vatten kan återvinnas och avfall minimeras. Hittills har EFC främst studerats i laboratorie- och pilotskala, men den första fullskaleanläggningen har nyligen byggts i Sydafrika. Det finns ett behov av fördjupad forskning för att nödvändig kunskap och förståelse för teknologin skall utvecklas, och för att EFC ska nå sin fulla potential.

Detta projekt syftar till att undersöka denna speciella typ av kristallisationsprocess, med målet att öka grundläggande kunskap och förståelse för viktiga aspekter såsom kinetiken för kärnbildning och kristalltillväxt, mekanismer för inkorporering av orenheter i kristallerna, och hur oönskad isbildning kan undvikas. Forskningen kommer att relateras till fallstudier från industrin, med olika systemsammansättningar och förhållanden. Projektet kommer att stödjas av en industriell referensgrupp och även kopplas till ett samarbetsprojekt tillsammans med Kapstadens Universitet inriktat på kristallisation för resursåtervinning.

Vi söker en person med dokumenterad kunskap inom kemiteknik och med ett intresse av att fördjupa sina kunskaper inom området kristallisation. Tjänsten involverar forskarstudier samt upp till 20% undervisning i kurser inom kemivetenskap.

Projektet finansieras av Formas.

Forskarutbildningsämne: Kemiteknik

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av Dr. Kerstin Forsberg (docent) och Dr. Michael Svärd (docent)

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över. Läs mer
 • Ett utvecklande doktorandprojekt med möjlighet att bidra till ett mer hållbart och klimatsmart samhälle.
 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.
 • Särskild behörighet är utbildning på avancerad nivå inom kemiteknik eller angränsande ämne.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vidare är det meriterande med fördjupad kunskap inom separationsprocesser, i synnerhet kristallisation. Omfattande erfarenhet av laborativt arbete är också starkt meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-1973
Kontakt
 • Kerstin Forsberg, kerstino@kth.se
 • Michael Svärd, micsva@kth.se
Publicerat 2021-10-07
Sista ansökningsdag 2021-11-01

Tillbaka till lediga jobb