KTH Royal Institute of Technology, EECS

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsbeskrivning

Avdelningen av besluts- och kontrollsystem (DCS) tillhör den nybildade KTH School of Electrical Engineering and Computer Science. Divisionens personal består av cirka 70 fakultetsmedlemmar, postdoktorer, forskare och doktorander som bidrar till en hög professionell standard för intensivt arbete och kvalitetsresultat, samt till en vänlig och öppen miljö. Personalen har en mångkulturell bakgrund och arbetsspråket är engelska. DCS -avdelningen bedriver grundforskning inom bland annat nätverksstyrsystem, maskininlärning och säker kontroll. Divisionen är internationellt mycket väletablerad, har många forskningssamarbeten med utmärkta partners över hela världen och är involverad i flera europeiska och nationella projekt. Industriella projekt involverar partners som ABB, Ericsson och Scania, och vårt akademiska nätverk inkluderar forskare vid bland annat Caltech, MIT, UC Berkeley, Stanford, ETH.

För mer information om avdelningen, se här

Projektbeskrivning

Vi söker för närvarande 1-3 doktorander med en mycket stark bakgrund och intresse för matematik (statistik och sannolikhetsteori) och maskininlärning. De framgångsrika kandidaterna kommer att arbeta med ett nyligen beviljat nationellt projekt om förstärkningslärande (RL). I projektet kommer vi att utveckla ny teori och metoder för att utforma snabbare och mer robusta RL -algoritmer. Doktorandprogrammet i elektroteknik ger utbildning i världsklass, inklusive en stor lista med forskarutbildningar som säkerställer en fördjupad utveckling av relevanta kompetenser och färdigheter.

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös ersättning samt andra anställningsförmåner. Som doktorand på KTH har du många möjligheter att delta på konferenser, projekt och andra relevanta evenemang som kommer att utöka ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande måste inneha examen inom engineering physics, electrical engineering, computer science, eller mathematics. Specialisering inom statistik och sannolikhetsteori är en merit.

Den valda sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista samt väl utvecklade analytiska färdigheter. Vi söker en starkt motiverad kandidat.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
 • Rekommendationsbrev och kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2021-2463
Kontakt
 • Alexandre Proutiere, Professor, alepro@kth.se
 • Maria Sahlén, HR handläggare, mariasah@kth.se
Publicerat 2021-10-08
Sista ansökningsdag 2021-12-30
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb