Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi
- Inriktning mot Data-driven precisionsmedicin och diagnostik

Ämnet handlar om datadriven forskning om proteomikbaserad precisionsmedicin och utveckling av proteinbaserade diagnostiska beräkningsverktyg. Studenten kommer att använda datadrivna metoder för att integrera molekylär och kliniska data för att underlätta translationell forskning med tonvikt på diagnostiska tillämpningar.

Den primära rollen kommer att vara att bedriva forskning inom datadrivna life science-projekt vid Scilifelab. Det primära målet för doktorand-studenten kommer att undersöka proteomikdataset och konstruera AI-modeller och/eller andra modelleringsmetoder för att etablera mer träffsäkra och exakta metoder för proteinkvantifiering inom området diagnostik. För att förbättra modeller för proteinkvantifiering i kliniska prover kommer doktoranden att tillämpa dataoberoende förvärvstekniker i samband med stabila isotopmärkta standarder. Provdatauppsättningar från tusentals patienter som har genererats experimentellt finns tillgängliga. Forskare från avdelningen för systembiologi, institutionen för proteinvetenskap, kommer att vägleda doktoranden.
I tjänsten ingår undervisning och annan institutionstjänstgöring.

Handledning: Fredrik Edfors föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • För att kvalificera sig som doktorand-student i detta projekt måste du ha en magisterexamen inom ett relevant område. Antingen inom bioteknik, bioinformatik eller datavetenskap eller likvärdigt.
 • Det är viktigt att du har gedigna programmeringskunskaper för att hantera biologisk storskalig data-analys
 • Förmåga att använda Python och R samt kunskap om olika dataarkitekturer och datapipelines
 • Kunskaper inom modellering och maskininlärning
 • Kunskaper inom datahantering och dataförråd för biologiska dataset
 • Erfarenhet av att hantera kromatografisk data som samlats in med hjälp av masspektrometri, till expempel proteomik eller metabolomik
 • Erfarenhet av att använda objektorienterad programmering för biologisk data
 • Erfarenhet av tolkningsbara metoder inom AI, samt AI-tillämpningar inom vården.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2022-2357
Kontakt
 • Fredrik Edfors, fredrik.edfors@scililfelab.se
Publicerat 2022-11-10
Sista ansökningsdag 2022-11-21

Tillbaka till lediga jobb