Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Anställningsprofil för lektor i företagsfinansiering

Ämnesområde

Företagsfinansiering.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar studier av metoder och modeller för företagsfinansiering, värdering av olika tillgångsslag och även ekonomisk styrning.

Arbetsuppgifter

Lektorn förväntas undervisa på grundnivå, avancerad och forskarnivå samt handleda doktorander. Inom forskning förväntas lektorn driva egna undersökningar inom företagsfinansiering och aktivt arbeta för att finansiera dessa. En viktig aspekt är att deltaga i utveckling av ämnet industriell ekonomi som helhet genom att bidra med kunskap kring företagsfinansiering i pågående tvärvetenskaplig forskning och gemensamma undervisningsåtaganden på institutionen. Dessutom ingår utveckling av institutionens övriga verksamhet samt ansvarstagande för fakultetsuppdrag. Lektorn förväntas även bidra till att uppfylla KTH:s mål inom hållbar utveckling och jämställdhet, mångfald och lika villkor. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

  1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
  2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, uppvisat t.ex. genom publikationer i ledande tidskrifter och aktivt deltagande i konferenser inom ämnesområdet. Detta innefattar förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering.
  • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, vilket inkluderar undervisning av hög kvalitet, och av betydande volym, på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal.
  • samarbetsförmåga.

kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete. administrativ skicklighet. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2023-0007
Kontakt
  • Jannis Angelis, 087908454
Publicerat 2023-03-02
Sista ansökningsdag 2023-04-30

Tillbaka till lediga jobb