Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Projektbeskrivning

Cancerbehandlingar har under senare år förbättras, men fortfarande drabbas många av återfall och dödligheten är då hög. Det är viktigt att hitta bättre metoder för att minska risken att få cancer (prevention) och för att kunna upptäcka återfall på ett tidigt stadium. Det aktuella projektet syftar till att förstå de molekylära mekanismer som påverkar utvecklingen av tjocktarmscancer, samt att utveckla en ny metod för tidig detektion av cancer. Projektet inkluderar att förstå hur cancerceller genom att utsöndra exosomer kommunicerar med sin omgivande miljö, samt att utnyttja sådana exosomer för tidig detektion av återfall. Delar av projektet sker i samarbete med Shanghai Jiao Tong University, Kina och utlandsvistelser (om totalt ca 12 mån) är planerat.

Vi letar efter en mycket motiverad kandidat som vill vara med och utveckla metoder som ökar förståelse för cancerutveckling, förbättrar detektion och bidrar till att minska cancerbördan.

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi

Handledning: Cecilia Williams föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Att ingå i miljön på SciLifeLab och samarbeta med grupper på Karolinska Institutet och Shanghai Jiao Tong University, inklusive utbytesvistelse.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

  Lämplig bakgrund för denna tjänst är en masterexamen i bioteknologi eller motsvarande.  Utbildning inom ämnena motsvarande genteknologi, proteomik, samt cell och molekylär biologi krävs.  

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • förmåga (dokumenterad) att kunna sammanfatta och tolka egna och andras forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation på engelska.
 • förmåga (dokumenterad) att utföra experimentell cancerforskning med relevanta cell- och molekylärbiologiska metoder (exempelvis cellodling, western blot, qPCR, ChIP och ChIP-seq med relaterad bioinformatik).

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde April 2023
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2023-0177
Kontakt
 • Cecilia Williams, cwil@kth.se
 • Amena Archer, amena@kth.se
Publicerat 2023-02-09
Sista ansökningsdag 2023-03-02

Tillbaka till lediga jobb