Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Biologisk fysik

AICell Lab (https://aicell.io) vid institutionen för tillämpad fysik vid KTH och Science for Life Laboratory är en ny forskargrupp finansierad av programmet Datadriven Life Science Fellows. Gruppen, ledd av Wei Ouyang, fokuserar på att bygga AI-system för datadriven cell- och molekylärbiologi. För att utöka teamet öppnar vi nu en tjänst för en doktorand i biologisk fysik med fokus på robotik och AI-driven mikroskopi.

Helcellsmodellering är ett transformativt tillvägagångssätt som ger ett omfattande och kvantitativt perspektiv på cellbiologi och banar väg för in-silico-experiment. Inom detta växande område tar vår nybildade forskargrupp sig an den stora utmaningen med modellering av mänskliga celler genom att utnyttja de senaste genombrotten inom generering av multi-omics-data och artificiell intelligens.

Den utvalda kandidaten kommer att:

 • Använda toppmoderna djupinlärningstekniker som transformatorer och diffusionsmodeller för att dissekera och förstå multi-omics-datauppsättningar.
 • Förnya och konstruera verktyg och arbetsflöden för den intelligenta mikroskopifarmen och driva gränserna för teknik och kunskap inom området.
 • Bidra till utvecklingen av ett banbrytande ramverk för generativ modellering av mänskliga celler, ett avgörande steg mot vår vision om holistisk biologisk förståelse.

Handledning: Professor Hjalmar Brismar och biträdande lektor Wei Ouyang föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Lärande och att frodas i en ung och ambitiös forskargrupp.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • Självständig arbetare med effektiv tidshantering
 • Samarbetsförmåga, med erfarenhet av tvärvetenskapliga team
 • Färdigheter i Python och andra programmeringsspråk; kunskaper om moln- och webbteknik är ett plus
 • Bakgrund inom cell- och molekylärbiologi eller relaterade områden
 • Förtrogenhet med laboratorie- och beräkningstekniker, inklusive statistisk analys och metabolomiska profiler
 • Erfarenhet av AI, maskininlärning och djupinlärning inom biobildsanalys, med kännedom om relevant teknik
 • Exponering för olika biologiska forskningsområden, såsom genomik och metabolisk nätverksanalys
 • Intresse för cellmodellering, simulering och mikroskopisk avbildning
 • Dokumenterade praktiska färdigheter i experimentell installation och felsökning i en forskningsmiljö

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2023-1282
Kontakt
 • Wei Ouyang, weio@kth.se
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-09-18

Tillbaka till lediga jobb