Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Forskargruppen UrbanT är ett tvärvetenskapligt team av forskare vid SEED/ABE som främjar hållbara omställningar i städer genom samarbetsprocesser med hjälp av dataanalys och IKT.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Industriell ekologi

Denna doktorandtjänst föreslås inom projektet ’Datadrivet beslutsstöd och energimodellering som integrerad del av energiomställningen’ som är ett av fem nya tvärvetenskapliga projekt inom den nationella Forskarskola Energisystem (FoES). Projektet ska studera möjligheter att använda urbana data på ett mer reflekterande och behovsinriktat sätt för att möjliggöra informerade beslut i övergången till klimatneutrala städer. Det bygger på Odens dataekosystem – sammansmältningen av data, modeller och beslutsstödjande verktyg för energidataanalys i fastighetsbestånd i Stockholm och andra svenska städer.

Detta projekt kommer att fokusera på en "verklig" fallstudie av storskalig implementering av energieffektivitetsåtgärder i en stadsdel i Stockholm.

Ditt arbete

Syftet med ditt arbete är att bidra till kunskapsmassan ur ett systemperspektiv om rollen av energidata, modeller och verktyg för att stödja städernas omställning till klimatneutralitet. Du kommer att utveckla nya energimodeller och datadrivna beslutsstödsverktyg för energieffektiviseringen av fastighetsbestånd i nära samarbete med intressenter i Stockholm (kommun, fastighetsägare, energibolag och energitjänstföretag) med avstamp från Odens dataekosystem och MUBES UBEM.

Handledning:

Universitetslektor Olga Kordas och Dr. Oleksii Pasichnyi föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en stad med hög livskvalitet, kulturell mångfald och vacker natur

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete.

 • Du har en civilingenjörsutbildning
 • Kunskap om att skapa energisimuleringar och deras motsvarande verkliga prestanda är avgörande
 • Erfarenhet av programmering (Python, R, Matlab etc), databaser och BI (SQL, Tableau), statistik och maskininlärning, GIS och rumslig analys, webbutveckling är meriterande.
 • Kunskaper i svenska är meriterande men inte ett krav.

Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha kommunikationsförmåga, muntlig och skriftlig
 • ha ett professionellt förhållningssätt
 • ta itu med utmaningar på ett kreativt och innovativt sätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Vi ser fram emot att få din ansökan med följande innehåll:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2023-2093
Kontakt
 • Universitetslektor Olga Kordas, olga@kth.se
 • HR-handläggare Eva Pettersson, evapett@kth.se
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-09-28

Tillbaka till lediga jobb