Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Avdelningen för Mikro och Nanosystem vid KTH utlyser en doktorandtjänst. Vi söker kandidater som har en önskan att bedriva spetsforskning inom områdena organ-on-a-chip 3D-vävnadsmodeller som efterliknar människans fysiologi. Sådana 3D-vävnadsmodeller har viktiga tillämpningar inom biomedicinsk forskning och läkemedelsutveckling. Men 3D-vävnadsmodeller är fortfarande svåra att realisera. I detta doktorandprojekt kommer vi att utveckla en ny generation av 3D-vävnadskonstruktioner som är inriktade på att tillhandahålla en robust lösning på både vaskulariserings- och innervationsutmaningarna som nu hämmar området. Därför kommer vi att fokusera på att skapa en fysiologisk modell av gränssnittet mellan nerver och muskler, kallad den neuromuskulära korsningen. En sådan modell är mycket relevant för studier av normala processer av nerv- och muskelinteraktioner, men ännu mer för patologiska tillstånd, smärta, inflammation och muskeldysfunktion. Som doktorand kommer du att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp som består av medlemmar med olika professionell och kulturell bakgrund. Alla projekt involverar både teoretiska och experimentella uppgifter samt samarbete med andra vetenskapliga discipliner.

Experimentellt arbete kommer att bedrivas i KTH:s laserlab och i KTH:s och KI:s SciLifeLab. Projekten engagerar flera forskare och handleds av minst två seniora forskare. Projekten bedrivs i nära samarbete med Tokyo universitetet.

Partneruniversitetet Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. 
För mer information: Om Karolinska Institutet | Karolinska Institutet (ki.se)

Forskarutbildningsämne: Medicinsk teknologi

Handledning: Prof. Frank Niklaus (KTH) med bihandledare, Assoc.Prof. Anna Herland (KI) 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Institutionen för mikro- och nanosystem är en ledande forskargrupp inom mikro- och nanoteknik och som doktorand ingår du i ett tvärvetenskapligt forskargrupp som består av > 40 medlemmar med olika yrkesmässiga och kulturella bakgrunder.
  För mer information

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande förväntas ha en civilingenjör examen i biomedicinsk teknik, eller motsvarande examen från ett större universitet.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor, 
 • behärska engelska språket i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet,  
 • kunna uppvisa utmärkta betyg och 
 • kunna uppvisa vilja till exprimentiellt arbete 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. 

Fackliga representanter

KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-2516
Kontakt
 • Professor Frank Niklaus, frank@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2023-10-05
Sista ansökningsdag 2023-10-16

Tillbaka till lediga jobb