Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fiber- och polymervetenskap

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens, med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande av skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch.

Det här projektet syftar till att använda byggstenar (små molekyler) från träråvara för att framställa nya material som kan ersätta fossilbaserade motsvarigheter, särskilt med användning inom färg, lack, lim och andra områden där skräddarsydda ytegenskaper är eftersökta. Huvudfokus kommer att ligga på polymerisation av små molekyler, antingen som de utvinns ur trä eller efter funktionalisering, mha olika polymerisationsprocesser samt karakterisering av de resulterande materialens egenskaper. Vi strävar efter att uppfylla principerna för grön kemi. Till stöd för arbetet finns en stor mängd avancerad labutrustning och instrument samt många kvalificerade kolleger. 

Vi letar efter en motiverad kandidat som vill vara med vid forskningsfronten och skapa ny teknologi för en hållbar framtid baserad på material från skogen.

Handledning: Huvudhandledare är prof. Eva Malmström

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö. Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 70 doktorander har utbildats under de senaste 13 åren och sedan funnit attraktiva jobb både i akademin, inom start-ups och i industrin.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • masterexamen i polymer- eller organisk kemi, polymerteknologi, makromolekylära material, mjuka material eller motsv.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt, kunna samarbeta med andra, ha ett professionellt förhållningssätt och analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • tala och skriva vetenskaplig engelska och tala engelska flytande då det krävs i det dagliga arbetet.
 • sökanden ska ha dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation.
 • sökanden bör ha god kunskap om organisk kemi och dokumenterad erfarenhet av polymerkemi.  Det är en fördel om man har kunskap om biopolymerer och/eller massa-/pappersteknik samt erfarenhet av bearbetning av mjuka material. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten 

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2023-1857
Kontakt
 • Eva Malmström Jonsson, Professor, +4687907225,mavem@kth.se
Publicerat 2023-10-05
Sista ansökningsdag 2023-11-03

Tillbaka till lediga jobb