Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Ämnesområde

Grundvattenhantering i berggrunden med inriktning mot kopplade processer.

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet omfattar teoretiska och experimentella metoder för hantering av grundvattenflöde och tillhörande fysikaliska-kemiska processer i berggrunden. Kopplade processer omfattar hydrologiska, mekaniska och termiska processer samt masstransport och kemiska reaktioner av betydelse för design av diverse anläggningar såsom dammfundament, tunnlar, bergrum, utnyttjande av energilager och vattenresurser samt geologiska förvar. Ämnet inkluderar även innovativa metoder för hantering av vattenflödet t.ex. genom injektering. Det tillämpade huvudmålet för ämnesområdet är att utveckla grundläggande och tillämpad kunskap för säkerhet och hållbar funktion av kritisk infrastruktur i berggrunden samt för miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprocesser.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar forskning, undervisning och handledning inom ämnesområdet. En önskvärd profilering inom forskningen är framtagning av ny kunskap kring kopplade processer, specifikt inkluderande hydromekaniska processer, för hantering av grundvattenfrågor kopplade till geoenergi, energilager och geologiska förvar, medan undervisningen kan komma att sträcka sig bredare.

I anställningen ingår undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Förutom utveckling och genomförande av föreläsningar, seminarier och fält-/laborativa moment ingår kursadministration, kursansvar och examination. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Lektorn förväntas bygga upp en forskningsverksamhet med ett tydligt inslag av samarbete med samhällsaktörer. Detta inkluderar att söka externa forskningsmedel samt handleda doktorander och postdoktorer. Lektorn förväntas också bygga upp ett starkt internationellt akademiskt samarbetsnätverk men även samverka inom den egna institutionen och bredare på KTH.  

Arbetsuppgifterna innefattar även att aktivt delta i det akademiska arbetet på institutionen/skolan/KTH, potentiellt även med ansvars- och ledningsuppdrag, och bidra till den akademiska miljön, liksom till uppnåendet av KTH:s mål för hållbarhet och klimat.   

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, exempelvis visat genom förmåga att erhålla forskningsfinansiering.
 • förmåga att kombinera kompetenser inom geohydrologi, mekanik, masstransport och kemi med relevans för bergsprocesser och tillämpa dem för anläggning av infrastruktur i berg, exempelvis visat genom publicering av relaterade artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
 • pedagogisk skicklighet inom geohydrologi, med spets inom ämnesområdet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • förmågan att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och ha verkat för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta samarbetsförmåga.
 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2023-0156
Kontakt
 • Luigia Brandimarte, Studierektor, luigia.brandimarte@abe.kth.se
 • Maria Malmström, Prefekt, maria.malmstrom@abe.kth.se
 • Fanny Isberg, HR-handläggare, ABElarartillsattningar@abe.kth.se
Publicerat 2024-03-05
Sista ansökningsdag 2024-07-28
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb