Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Byggvetenskap, med inriktning mot Betongbyggnad.

Till avdelningen för Betongbyggnad vid institutionen för Byggvetenskap sökes en doktorand som kommer att vara en del av det pågående forskningsprojektet TACK (Tunnel Automatisk spriCK Detektering) som fokuserar på att utveckla ett semi-automatiskt inspektionssytem för tunnlar. Detta är ett multidisciplinärt forskningsprojekt som kombinerar bildanalys med maskininlärning och numeriska simuleringar för att bedöma risken med skador i sprutbetongförstärkningar.

Idag bedöms oftast risken med skador baserat på erfarenhet eller empiriska metoder. Detta projekt syftar därmed till att använda finita element metod modellering för att öka kunskapen om risken med befintliga sprickor i sprutbetong samt vidhäftningsbrott mellan sprutbetong och berg. Målet med projektet är att hitta gränsvärden för befintliga sprickor samt storleken på områden med vidhäftningsbrott. Utöver detta syftar projektet till att undersöka om det finns moderna och högteknologiska metoder för att upptäcka och automatisera detekteringen av vidhäftningsbrott samt hur ett digital inspektionssystem ska kunna implementeras och komplimentera befintliga inspektionesmetoder.

Handledning: Professor Anders Ansell och Universitetsadjunkt Andreas Sjölander föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi ser gärna också att den sökande har examen som omfattar ämnesområdena betongbyggnad, konstruktionsteknik och strukturmekanik, och med erfarenheter från att använda avancerad finit elementmodellering vid strukturanalys samt programmering.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2024-1224
Kontakt
 • Anders Ansell, anders.ansell@byv.kth.se
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-06-28

Tillbaka till lediga jobb