KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fiber- och polymervetenskap/Bioteknologi

Miljövänliga material och produkter är viktiga ingredienser i ett samhälle med hållbar utveckling. Projektet Bio-kompositer från cellulosa är ett mångvetenskapligt projekt som utforskar nya möjligheter för nano-strukturerade cellulosamaterial. Forskning för nya material och processkoncept kombineras med ett perspektiv för hållbar utveckling. Deltagande universitet är KTH i Stockholm, Chalmers i Göteborg och LTU i Luleå. Anslaget kommer från Knut o Alice Wallenbergs stiftelse, och dessutom finansieras 3 projekt för industridoktorander av Stora Enso AB. Målet är nya materialkoncept och kunskap för material med bättre egenskaper, nya funktioner och prestanda för hållbar utveckling. Projektet leds av Prof Lars Berglund, Wallenberg Wood Science Center, Inst för Fiber o Polymerteknologi, KTH; blund@kth.se

För att tillverka gjutna cellulosafibrer och bioplaster med hög biobaserad massahalt, kommer naturliga bindemedel från polysackarider, ligninrester och deras derivat att undersökas. Chemoenzymatisk modifiering av lignocellulosafibrerna kommer att optimeras för inkorporering av naturbindemedel i gjutna cellulosafibrer. Funktionaliserade lignocellulosafibrer utnyttjas vidare i polymermatriskompositer. Den efterfrågade kompetensen inom detta område bör baseras på en solid kunskap inom yt- och kolloidkemi, materialkemi, polymerkemi och optisk fysik som kan appliceras på biomaterial i allmänhet och specifikt på fibrer och cellulosasystem. Lämplig bakgrund är en masterexamen inom polymerteknologi, materialvetenskap, fysikalisk kemi eller motsvarande.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 60 doktorander har utbildats under de senaste 10 åren och sedan funnit attraktiva arbeten både i akademin, inom start-ups och i industrin.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • självmotiverad personlighet med intresse för grundläggande och/eller tillämpad vetenskap,
 • sökanden måste kunna tala och skriva vetenskaplig engelska och tala engelska flytande,
 • sökande ska ha dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2019-0648
Kontakt
 • Qi Zhou, Professor;, 08 7909625, qi@kth.se
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-02

Zurück zu Stellenangeboten