Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: energiteknik

Framdrivningssystem baserade på kolväten, antingen flytande eller hybrid, utgör numera en stor teknikutmaning för framtida bärraketer och rymdtransportsystem. Flytande naturgas/biogas (LNG) med hög halt av metan (CH4) är en av de mest intressanta lösningar som drivmedel för raketmotorer för flytande bränsle till följd av den goda prestanda som kan uppnås när det gäller specifik impuls (Ispref ~ 380 s) i kombination med driftsfördelar, såsom lagringsbarhet, låg toxicitet, tillgänglighet och produktionskostnad, jämfört med väte. Detta i kombination med metanets goda kylningsförmåga gör den idealisk för raketmotorer och studeras därför som ett tänkbart bränsle i Europeiska raketmotorer som t.ex. en ny övrestegsmotor till Ariane 6/Ariane 7 och en förstastegsmotor till ett återanvändbart raketmotorsteg. Kvantitativ information om förändring av värmeöverföringsegenskaper för nickellegerade stålmaterial under påverkan av kolvätebaserade bränslen vid högt tryck och temperatur saknas i den öppna litterturen. Projektet kommer experimentellt och numeriskt undersöka värmeöverföringsegenskaper och materialpåverkan för typiska kylda munstycken.

Under de senaste åren har det byggts upp en forskningsgrupp på Institutionen för Energiteknik i samarbete med svensk industri gällande värmeöverföring i kylda raketmunstycken och en provningsrigg har etablerats som kommer att användas inom projektet. Forskningsprojektet ingår i det Nationella Rymdforskningsprogrammet (NRFP4) med finansiering från Rymdstyrelsen och svensk industri. Rapportering sker dels mot partnerföretag och mot Rymdstyrelsen. Då även forskningen är ett associerat projekt till KTH Rymdcenter så sker viss rapportering dit.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökanden ska ha läst kurser i tillämpad termodynamik, värmeöverföring och strömningsmekanik.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • erfarenheter inom rymdteknikområdet och/eller experimentell verksamhet är meriterade.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2019-0592
Kontakt
 • Andrew Martin, professor , +46 8 790 74 73
 • Jens Fridh, forskare , 08-790 74 82
 • Maya Öberg, personalhandläggare (endast HR frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-03

Tilbage til Ledige stillinger