Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Hållbar väginfrastruktur

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar utveckling av metod, material, teknik och kunskap för en hållbar väginfrastruktur. Fokus ligger på dels identifiering och utveckling av nya materiallösningar, dels utveckling och tillämpning av nya experimentella karakteriseringstekniker för optimering av befintliga och nya vägmaterial och innovativa vägtekniska lösningar, samt utveckling av metoder som integrerar avancerade experimentella och numeriska verktyg för vägkonstruktion och materialdesign.

Arbetsuppgifter

Leda utvecklingen och genomförandet av experimentella och numeriska forskningsinsatser, särskilt inriktat mot handledning av forskarstuderande samt egen forskning, inklusive ansökningar om forskningsmedel. Undervisning, kursutveckling och examination inom ämnesområdet samt handledning av examensarbeten. Bidra till genomförandet och utveckling av nya kurser som med fokus på olika aspekter av väginfrastrukturens hållbarhet och främjar ett ökat engagemang från industri och internationella partners.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet i ämnesområdet
 • förmåga att ta ansvar för sin egen forskningsverksamhet och samverka med andra forskare
 • erfarenhet av att utföra och leda experimentell forskning

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • visad förmåga att överbrygga ämnesgränser och att arbeta tvärvetenskapligt
 • förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering
 • undervisningsskicklighet i ämnesområdet
 • erfarenhet av att utföra och leda numerisk forskning
 • god förmåga att kommunicera vetenskap på engelska, såväl skriftligt som muntligt

Det är även av betydelse att den sökande har

 • kunskap om mångfald och jämställdhetsfrågor med särskild inriktning på jämställdhet
 • dokumenterad förmåga att sprida kunskaps- och forskningsresultat till samhället som helhet
 • erfarenhet av forskning och utbildning från olika miljöer

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning. Av högsta betydelse är slutligen att den sökande har sökt och erhållit externa medel.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-0548
Kontakt
 • Johan Silfwerbrand, Professor, +46 8 790 80 33
Publicerat 2019-02-14
Sista ansökningsdag 2019-04-25

Takaisin avoimiin työpaikkoihin