KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Planering och beslutsanalys

Doktorandprojektet är en del av en europeisk forskarskola(Marie Sklodowska-Curie Actions, Innovative Training Networks https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/research-networks_en) kring Transit Oriented Development (TOD) och rurala-urbana samband. TOD-IS-RUR-konsortiet skapar en unik plattform för tio doktorander på olika universitet, genom att erbjuda interdisciplinär och tvärsektoriell utbildning för att analysera ruralt-urbant platsskapande och utveckla ny, sammanhangsbaserad planering för rurala-urbana regioner.

Tjänsten är placerad på avdelningen Urbana och regionala studier på KTH. Ett särskilt fokus för tjänsten är att studera spänningarna mellan visioner om framtida utveckling och de reella sociala förutsättningarna i rurala områden med en planerad utveckling genom TOD principer.

I tjänsten ingår en obligatorisk 6 månaders forskningsvistelse i Antwerpen, Belgien, och flera kortare besök på andra lärosäten i Sverige.  Mer information om forskarskolan och tjänsten kan du hitta i ansökningsportalen (se nedan).

Doktoranden kommer att handledas av: Professor Jonathan Metzger, Dr Martin Emanuel, Professor Stijn Oosterlynck

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Utbildning som genomförs inom KTHs doktorsprogram och i den internationella forskarskolan för TOD-IS-RUR
 • Internationella och nationella gästvistelser vid andra organisationer inom TOD-IS-RUR-nätverket och i aktiviteter för att sprida forskningsresultat till en bredare publik.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

För tjänsten gäller även H2020 MSCA:s mobilitets krav:

 • Den sökande får inte ha bott i eller utfört sina huvudsakliga sysslor (arbete, studier etc) i värdlandet i mer än tolv månader under den senaste treårs-perioden.
 • Den sökande ska ha avlagt den behörighetsgrundande examen högst fyra år innan anställningen påbörjas.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Masterexamen i urbana studier, planering, sociologi, geografi eller motsvarande.
 • Språkkunskaper i svenska, danska eller norska är meriterande

För övriga urvalsgrunder, se https://www.uantwerpen.be/en/projects/tod-is-rur/jobs/esr-vacancies/#457452 för tjänsten ESR4: For whom? Assessing and improving TOD mechanisms of in/exclusion in RURs

Målexamen: Doktorsexamen 

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Ansökan görs via https://www.uantwerpen.be/en/projects/tod-is-rur/jobs/

Den sökande har ansvar för att ansökan är fullständig och följer de givna instruktionerna.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2021
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, vid behörighet kan familjetillägg tilkomma
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2021-0358
Kontakt
 • Jonathan Metzger, Professor, jonathan.metzger@abe.kth.se, +46-(0)8-7907905
 • Maria Håkansson, Prefekt , mbh@kth.se
Publicerat 2021-03-01
Sista ansökningsdag 2021-03-29

Takaisin avoimiin työpaikkoihin