Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Enheten för Mekatronik och Inbyggda styrsystem söker en Produktägare och Systemarkitekt för vår testbädd inom autonoma fordon och intelligenta transportsystem: AD-EYE (www.adeye.se). Initialt fokuserades AD-EYE på simulering av autonoma fordon och deras omgivning som stöd för arkitekturforskning och specifikt hur det kompletta autonoma fordonssystemet kan göras pålitligt. Utvecklingen av AD-EYE har hittills omfattat ca. 17 personår, och vi förväntar oss framöver att ca. 10 personår/år kommer att läggas på fortsatt utveckling.

Utvecklingen av AD-EYE har gått vidare till att omfatta även realisering av pålitlig högnivåintelligens i riktiga (fysiska) fordon, smart infrastruktur och digitala ”on-line” modeller (s.k. digitala tvillingar) samt deras samverkan i intelligenta transportsystem. Denna utveckling drivs av flertalet möjligheter att förbättra t.ex. trafiksäkerhet, prestanda och vägunderhåll med tillhörande forskningsfrågor.

Huvudsakliga tillgångar kopplade till AD-EYE inkluderar programvara (inkl. öppen källkod), kommersiella simuleringsverktyg och hårdvara (inkl. flertalet kraftfulla simuleringsdatorer och specialiserade inbyggda system). AD-EYE har framgångsrikt implementerats på KTH’s konceptfordon med målet att också implementera den på andra fordon i samarbete med industripartners.

Ditt arbete som produktägare innebär att du kommer att driva utvecklingen av AD-EYE i samverkan med utvecklingsteamet och de olika forskningsprojekt där AD-EYE utgör en väsentlig plattform och i sig utgör bas för en del av resultaten.

Ditt ansvar som produktägare och arkitekt är att se till utvecklingen av AD-EYE sker effektivt och med en viss frikoppling mellan AD-EYEs utvecklingsteam och projekten. Du genomför strategisk planering och för en dialog med projekten/projektledare för att tillse att utvecklingen av AD-EYE sker i en riktning som möter forskningsprojektens behov. Du översätter dessa behov till krav som grupperas och prioriteras för att kunna realiseras i tid. Du agerar självständigt gentemot externa intressenter, bedömer behov och tekniska lösningar, och tvekar inte att föreslå alternativa lösningar och säga nej när så behövs.

Du kommer samarbeta nära med ledaren för AD-EYEs utvecklingsteam, agera som en mentor och guida utvecklingsteamet genom att utveckla/förfina processer och tidplaner. Ledaren för utvecklingsteamet har i sin tur rollen att leda den faktiska utvecklingen och underhållet av en växande kodbas för automatiserade körfunktioner, relaterade modeller och scenarier, inklusive implementering av nya funktioner, dokumentation av befintliga, framtagande av testfall, design och genomförande av experiment i simulering eller med fordon för att samla in data.

De viktigaste ansvarsområdena inkluderar, (1) arkitekturarbete och att definiera en vision för AD-EYE; (2) att skapa en teknisk färdplan som överensstämmer med visionen; (3) företräda AD-EYE-teamet i projektmöten, stödja forskningschefen i tekniska diskussioner och rapportera om AD-EYE-framsteg; (4) samordna utvecklingen av AD-EYE inklusive granskningar, prioritering av krav och planering för att maximera utnyttjandet av tillgängliga resurser, och (5) upprätta och upprätthålla relationer med industriella partners, forskargrupper och leverantörer, samt proaktivt etablera nya samarbeten. Utöver det angivna ansvaret kräver denna roll en självständighet genom att du dagligen kommer att göra det som krävs för att förbättra testbädden, inklusive att undersöka strategiska förändringar, inköp, projektplanering och utforma arbetsprocesser

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

 • Projektledning
 • Programmering
 • Autonoma fordon

Krav

 • Erhållen civilingenjörs och/eller mastersexamen (eller på väg att avsluta en sådan examen i närtid) inom ett område relaterat till programvaruteknik, datateknik, inbyggda system, robotik eller liknande.
 • Du förväntas ha någon form av industriell erfarenhet från konceptutveckling och projektledning. Du förväntas för övrigt vara kunnig på en eller flera av följande programmeringsspråk och teknologier: Matlab/Simulink, Python, C++, Git, ROS. Du har förmågan att se helheten och kan bryta ner komplexa uppgifter i mindre genomförbara delar.

Meriterande

 • Genomgången forskarutbildning (PhD) inom ett relaterat område.
 • Projektledarutbildning.
 • Erfarenheter och kunskaper relaterat till fordonsteknik, inbyggda system i fordon eller andra branscher, säkerhetskritiska system och programvara, funktionssäkerhet, autonoma fordon, intelligenta transportsystem, datorkommunikation, och datorsystem
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 

Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - 1 år med möjlighet till 1 års förlängning. Start så snart som möjligt.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2021-2176
Kontakt
 • Martin Törngren, martint@kth.se
 • Naveen Mohan, naveenm@kth.se
Publicerat 2021-11-11
Sista ansökningsdag 2021-12-10

Takaisin avoimiin työpaikkoihin