Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Ämnesområde

Geodesi med inriktning mot samhällsbyggnad.

Ämnesbeskrivning

Ämnet geodesi är vetenskapen om jordens uppmätning, vilket inkluderar definition och realisering av koordinatreferenssystem. De viktigaste områden som studeras inom geodesi är utveckling av mätmetoder för noggrann positionering, framtagning av referenssystem för positionering samt bestämning av landhöjning, tektoniska rörelser, havsnivån och den s.k. geoiden (referensytan för höjdangivelser). Geodesin är till sin natur global och internationellt samarbete är en förutsättning.  

Ämnet omfattar industrimätningar (ingenjörsgeodesi), förrättningsmätningar, mätningar för kartproduktion inom lantmäterisektorn, mätningar i samband med fastighetsregistrering samt regional geoidbestämning och bearbetning/analys av rymdgeodetiska observationer från olika satellitsystem, för t.ex. klimatrelaterad forskning.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning och undervisning inom ämnesområdet, samt att upprätthålla nationella och internationella kontakter. Lektorn förväntas leda en forskargrupp.

Undervisning inom området innefattar handledning av doktorander och examensarbeten samt undervisning i kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Dessutom förekommer fakultetsuppdrag inom ramen för KTH:s verksamhet.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

  1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
  2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.
  • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.
  • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • samarbetsförmåga.
  • förmåga att samverka med det omgivande samhället och kommunicera ämnets betydelse i ett bredare perspektiv.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2022-0099
Kontakt
  • Milan Horemuz, avdelningschef, +4687907335
  • Inga-Lill Söderberg, Prefekt, +4687907406
Publicerat 2022-12-06
Sista ansökningsdag 2023-03-03

Tillbaka till lediga jobb