Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Medicinsk teknik

De senaste åren har djupinlärning (deep learning) blivit det populäraste verktyget inom medicinsk bildbehandling, med mycket lovande resultat inom många tillämpningar, inklusive segmentering och klassificering. Dock är standardverktygen inom djupinlärning, såsom faltningsnätverk (CNN) ofta inte lämpliga för specifika tillämpningar som konnektivitetsanalys i hjärnan, biomekanisk simulering och utvärdering av cancerbehandling. Dessutom är mängderna tillgängliga data inom medicinsk avbildning vanligen betydligt mindre än inom andra områden där djupinlärning brukar användas. Detta gör det nödvändigt att utveckla smarta strategier för dataaugmentering för att träna nätverken. I detta projekt kommer doktoranden utveckla djupinlärningsmetoder som fokuserar på sådana tillämpningar. En stark bakgrund i matematik och programmering krävs för tjänsten. Anställningen gäller fram till licentiatexamen men kan komma att utsträckas till doktorsexamen. Projekt finansieras delvis av Eurostars och Vetenskapsrådet.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Forskargruppen i medicinsk bildbehandling och visualisering vid KTH är en tvärvetenskaplig miljö där hög kompetens inom både maskinlärningstekniker och annan bildbehandling kombineras med god kännedom om de medicinska problem som ska lösas. Vi samarbetar med kliniska experter inom radiologi, strålningsfysik, onkologi, geriatrik, neurovetenskap o s v.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

  För tjänsten krävs civilingenjörsexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdig.

  En stark bakgrund i matematik är ett krav.

  Erfarenhet av djupinlärning är önskvärd, men inte ett krav.

  Vi välkomnar särskilt ansökningar från starkt motiverade personer med examen i matematik, datavetenskap, fysik eller liknande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2019-0703
Kontakt
 • Rodrigo Moreno,, rodmore@kth.se, 08-490 97 87
 • Örjan Smedby,, orsme@kth.se, 08-790 96 20
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-02

Retour aux postes vacants