KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Byggvetenskap

Vi söker en doktorand (licentiat) till Avdelningen för Jord- och Bergmekanik som är en del av Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad vid KTH. Projektet avser framtagandet av en ny mätmetod i samband med jord-berg-sondering (Jb-sondering), hejarsondering samt vid drivning av spont och pålar som baseras på vibrationsmätningar på markytan. Genom analys av vibrationssignalen fås information om jordmaterialens egenskaper och metoden förväntas ge ökad produktivitet vid djupgrundläggning.

Forskningsfrågor som kommer att i studeras i projektet innefattar både praktiska aspekter som mätning i fält och teoretiska aspekter som vågutbredning i jordlager. Projektet innefattar ämnen som geoteknik, mätteknik, jorddynamik, och geofysik. En viktig del av forskningen innebär att utveckla mät- och analysverktyg som kan omsättas i praktiskt användning i byggindustrin. De sonderingsmetoder som studeras i projektet tillämpas dagligen vid geotekniska undersökningar och den kompletterande vibrationsmätningen kan därför få stor positiv inverkan på hur geoteknisk information inhämtas. Vidare kan metoden, tillämpad vid drivning av spont och pålar, minska osäkerheter och risker samt öka produktiviteten i produktionsskedet.

Tjänsten är avsedd för doktorandstudier, som leder fram till en licentiatexamen under förutsättning att målen med forskarutbildningen uppnås. Tjänsten innebär en studietid på två år vid heltidsstudier. Därutöver förväntas doktoranden bidra med undervisningsinstatser och annan institutionstjänstgöring med upp till 20 % av en heltidsanställning, varför tjänsten kan förlängas med upp till ett halvår.

Avdelningen avser söka ytterligare finansiering i syfte att möjliggöra fortsatt arbete mot doktorsexamen, vilket då skulle ge totalt upp till 5 års anställning inklusive institutionstjänstgöring.

Mer information om avdelningen för jord- och bergmekanik finns här: https://www.byv.kth.se/avd/job

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • bör ha civilingenjörsexamen i samhällsbyggnad, geofysik, eller motsvarande, samt ha goda kunskaper och intresse i geoteknik och/eller geofysik. Praktisk erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet är en merit.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • ska behärska det engelska språket i både tal och skrift samt ha goda akademiska betyg

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-0608
Kontakt
 • Stefan Larsson, professor , 08-790 60 16, E-post: stefan.larsson@byv.kth.se
 • Carl Wersäll, forskare, 08-790 80 25, cwersall@kth.se
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-09

Terug naar vacatures