Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Forskningscentret ECO2 Vehicle Design som är placerat på Institutionen för farkost och flyg inom Skolan för teknikvetenskap, är en multidisciplinär forskningsmiljö med inriktning på att möjliggöra resurseffektiv fordonskonstruktion i framtiden. Vår huvudsakliga forskningsfokus ligger på fordonet som en del av transportsystemet, där vi tar i beaktande kraven som hörrör från olika systemnivåer. Centret ECO2 Vehicle Design samlar en bred kompetens inom fordonskoncept, lättviktskonstruktion, ljud och vibrationer, fordonsaerodynamik, järnvägsteknik och fordonsdynamik.

Centret ECO2 Vehicle Design är ett nära samarbete med den svenskbaserade fordonsindustrin och mer information om centret och dess involverade parter finns på www.eco2vehicledesign.kth.se.

Arbetsuppgifter

Forskningscentret ECO2 Vehicle Design söker nu en doktorand för ett projekt inriktat på utveckling av metoder inom design och optimering av multifunktionella strukturer för resurseffektiva fordonskoncept.

Ett sätt att öka hållbarheten hos ett fordon är att integrera funktioner i mindre komplexa designkoncept som kan utnyttja nya typer av lätta material. Syftet med detta projekt är att utveckla en metodik som ersätter det traditionella paradigmet, i vilket olika funktioner anses oberoende av och designas utan att ta hänsyn till varandra, förrän de länkas samman till att uppfylla krav på högre funktionsnivåer.

Genom att studera problematiken kring integration och balansering av funktioner som ska fyllas av avgränsade områden och komponenter i ett fordon, och i synnerhet de där tydliga beroenden kan identifieras, siktar forskningen mot att ta fram lösningar som delar samma fysiska utrymme, med lägsta inbäddade energi, och som uppfyller satta prestandamål. Detta studeras inom ramen för multifunktionell design med hjälp av topologi-, egenskaps- och dimensioneringsoptimering för komponenter (paneler, delstrukturer, …) som ska ha tex akustiska, strukturella, termiska, brand, etc. egenskaper och samtidigt vara resurseffektiva.

Dessa komplexa frågor studeras i multi-disciplinära, kopplade problem med hjälp av lämpliga numeriska metoder t.ex. finita elementmetoder.

Kvalifikationer

För behörighet krävs civilingenjörsexamen i Teknisk fysik, Farkostteknik eller annan motsvarande utbildning med relevans för området, med en inriktning mot akustik, dynamik eller teknisk mekanik tillsammans med numeriska metoder, och ett uttalat intresse för hållbarhetsfrågor. Utöver traditionella akademiska meriter så räknas ett för tjänsten relevant examensarbete, internationell erfarenhet och språkkunskaper som meriterande.

Den sökande ska ha ett stort intresse för grundläggande forskning och utveckling. Tjänsten kräver god förmåga att arbeta självständigt och driva projektet framåt, att sätta sig in i nya frågeställningar, att samarbeta med andra personer i olika grupper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Den sökande ska inkludera följande dokument:

  • Ett ifyllt ensidesformulär som kan laddas ner
  • Ett detaljerat CV
  • Betygsutdrag och examina: Officiella dokument från tidigare universitetsstudier, med auktoriserade översättningar på engelska (om sådana inte utfärdades av utfärdande instutition).
  • Rekommendationsbrev och/eller kontaktinformation från 2-3 referenser

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2017-2142
Kontakt
  • Peter Göransson, Professor, +46 8 790 79 63, pege@kth.se
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tilbake til ledige stillinger