Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Vi söker nu en doktorand till doktorandnätverket MSCA GENIUS, för projekt finansierat av Europeiska unionens Horizon program och UK Research and Innovation.

Doktoranden kommer att arbeta med att definiera och designa kompakta glidsymmetriska linser för att öka prestandan i SATCOM-antenner. Hen kommer först att definiera olika linsprofiler för att förbättra impedansanpassningen över en bred bandbredd och för vida infallsvinklar genom att utforska anisotropa material med stabilt frekvenssvar baserade på glidsymmetriska strukturer. Modellerings- och designverktyg kommer att utvecklas och användas för att definiera relevanta testfordon. Strukturerna kommer att designas tillsammans med en existerande antennpanel genom att ta närfältskoppling i beaktning. De bästa linsprofilerna kommer att väljas ut baserat på deras egenskaper i olika test och baserat på nödvändig tillverkningsmetodologi (PCB, 3D-printning, etc.). Doktoranden kommer sedan att ansvara för tillverkning och testning.

Projektet kommer att utföras i tre delar med anställning på respektive; först i Sverige på KTH i 18 månader, sedan i Frankrike på THALES i 18 månader, och sist i Sverige på KTH i 12 månader.

Handledning: Oscar Quevedo-Teruel (KTH) och Thi-Quynh-Van Hoang (Thales)

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö. Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att vara behörig enligt reglerna från MSCA DN måste följande kriterier vara uppfyllda

 • Den ansökande får inte vid tiden för anställning inneha en doktorsexamen.
 • Den ansökande får inte ha bott eller utfört sin huvudsysselsättning i Sverige i mer än 12 av de 36 senaste månaderna vid anställningens start. Korta vistelser och semestrar räkans inte.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Ansökande ska också:

 • ha en utmärkt bakgrund inom elektromagnetisk utrustning, antenner och mikrovågsutrustning, och elektromagnetisk fältteori.
 • ha goda kunskaper i programmeringsspråk som Python och Matlab
 • ha goda kunskaper om elektromagnetiska simuleringsmiljöer. Kunskap om numeriska metoder för elektromagnetism är meriterande.
 • vara villig att samarbeta med andra inom akademin och industrin.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ö.k.
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-1032
Kontakt
 • Oscar Quevedo-Teruel, oscarqt@kth.se
 • Thi-Ouynh-Van Hoang, van.hoang@thalesgroup.com
 • Tysse Norlindh Falk, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2023-04-14
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Tillbaka till lediga jobb