Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Energiteknik

Enheten för energisystemsanalys (dESA) vid KTH bildades 2011 med målet att bidra till öppen och för alla tillgänglig vetenskap. Ända sedan dess har avdelningens mål varit inte bara att bygga den egna kapaciteten, utan att även bidra till att engagera ett bredare samfund. dESA ämnar att genom akademisk forskning stödja smartare skötsel av vår planet, människor samt utvecklingen från fattigdom till välstånd, då vi är övertygade om att energisystem spelar en kritisk roll för detta. Enheten har främst varit involverad i utvecklingen och tillämpningen av kvantitativa modeller ämnade att besvara komplexa frågor angående politik och ekonomi inom energisektorn. I denna process måste även samband som påverkar avvägningar och synergier mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna identifieras och inkluderas. Forskningsområdena inkluderar a) utveckling och applicering av energisystemsmodeller b) politik - och investeringsstrategier c) hållbar energi för alla (SE4ALL) och d) CLEWs – sambandet mellan klimat-, land-, energi- och vattenstrategier.

I sitt arbete förväntas doktoranden att bidra till forskning och utveckling inom området energisystemsmodeller genom deltagande i nuvarande projekt, men också genom etableringen av nya projekt.

Forskningsverksamheten kommer huvudsakligen att omfatta aktiviteter inom, men ej begränsat till:

 1. Forskning och utveckling av energimodellen Open Source energy MOdelling SYStem (OSeMOSYS)
 2. Energi modellering inom ramverket för samarbete med internationella organisationer (GIZ, Världsbanken, FN, UKAID)
 3. Insatser för kapacitetsuppbyggnad inom användningen av enhetens verktyg OSeMOSYS för myndigheter och akademier i utvecklingsländer
 4. Utbildningsverksamhet som genomförs av KTH dESA (på grundnivå och avancerad nivå)

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Forskning med stor inverkan inom energi åtkomst och energisystemmodellering, i nära samarbete med internationella organisationer såsom FN, GIZ, UKAID

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökanden skall ha en Masterexamen inom teknik och hållbar utveckling eller motsvarande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • förstå djupgående frågor gällande energisystem
 • erfarenhet av att ha arbetat med "open science"
 • erfarenhet i energisystemsmodellering, framför allt OSeMOSYS
 • erfarenhet i programmering, helst GNU MathProg och Python
 • flytande i tal och skrift på engelska är ett krav, franska är meriterande

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2019-0571
Kontakt
 • Mark Howells, professor, mark.howells@energy.kth.se
 • Maya Öberg, personalhandläggare , 08-790 76 53
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-04-22

Wróć do ofert pracy