Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Energi- och miljösystem, energiteknik

För att uppnå snabb avkarbonisering av industrisektorn, övervägs tekniskt effektiva och kostnadseffektiva lösningar. Utbredd och optimerad integrering av förnybara energikällor och elektrifiering av värme, vanligen kallad power-to-heat, förutses vara nyckelstrategierna för djup koldioxidutsläpp i den svårbekämpade industrisektorn. 

Vi strävar efter att undersöka, designa, prototypa och testa olika teknologier, bland annat högtemperaturvärmeenergilagringar och integrerade system baserade på högtemperaturvärmepumpar, vilket bidrar till en djup avkolning av industrisektorn. Doktoranden kommer att ha ett brett perspektiv med fokus inte bara på teknikutveckling, utan även utföra teknisk och ekonomisk analys på systemnivå i syfte att identifiera holistiskt optimala integrationsmöjligheter och lösningar.

De huvudsakliga målen för doktorandarbetet kommer att vara att: 1) Bidra i design, prototypframställning och testning av högtemperaturvärmeenergilagringar och integrerade system inklusive högtemperaturvärmepumpar; 2) Utveckla teknisk-ekonomiska modeller på systemnivå och utföra relevant bedömning för att identifiera de utvecklade teknologiernas holistiska prestanda och industriella avkarboniseringspotential.

Under arbetet förväntas doktoranden ha internationellt samarbete med EU partners från projekt som finansierar doktorandprojektet.

Handledning: Dr. Rafael Guedez, Assoc. Prof. Justin Chiu och Dr. Silvia Trevisan föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Slutförda kurser eller kursmoduler inom termodynamik, värmeöverföring krävs enlighet antagningskriterier för forskarstudier. Specifika kunskap inom termisk energilagring och tekno-ekonomiska analyser är en merit.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överrenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2023-0517
Kontakt
 • Rafael Guedez, regm@kth.se
Publicerat 2023-03-09
Sista ansökningsdag 2023-04-27

Tillbaka till lediga jobb