Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Integrated Transport Research Lab (ITRL) är ett forskningscentrum med syfte att beforska och demonstrera transportkoncept som kraftigt kan reducera CO2-utsläpp, samtidigt som de är ekonomiskt och socialt hållbara. ITRL utvecklar och leder forskningsprojekt som involverar forskare från alla KTH’s skolor, samt bidrar till forskning inom systemperspektivet i forskningsprojekten. I dagsläget har ITRL två projekt som fokuserar på teknikens inverkan på effektiv transportrörelse och mobilitetstjänst: MMiB (Modern Mobilitet i Barkabystaden) och SustEV (”Mot hållbar elbilsanvändning”). Postdoktorn kommer att delta i dessa två projekt, med syfte är att utforska effekterna av den senaste transportteknologin på rumsliga rörelser, på både individuell och systemnivå.

I projektet MMiB (Moden Mobilitet i Barkarbystaden) är syftet att utvärdera de långfristiga effekterna av driften av självkörande bussar som ansluter till det befintliga kollektivtrafiknätverket i Barkarbystaden, Stockholm. Projektet är finansierat av Drive Sweden-Vinnova. Postdoktorns roll är att analysera de kortsiktiga och långsiktiga effekter av bussens idrifttagande och utforska de boendes lärandeprocesser för acceptansen av den nya teknologin.

Det andra projektet är finansierat av SustEV (”Mot hållbart elbilsanvändning”), finansierat av Naturvårdsverket. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar som underlättar elbilsacceptans utan att stimulera ökat bilåkande. I det här projektet undersöks risken för ökad bilanvändning kopplat till elbilar. Förutsättningar som främjar ökad bilanvändning, påverkan av olika policy-åtgärder, samt tillgång till laddningsinfrastruktur på offentlig mark ska utforskas med hjälp av tvärvetenskapliga metoder. Bland annat kommer postdoktorn att skapa, genomföra och analysera ett ”stated adaptation” experiment för att undersöka resvaneändringar hos bilister som bytt till en elbil.

I båda projekten kommer postdoktorn att självständigt leda en större del av projektets aktiviteter och kommunicera resultaten både skriftligt i rapporter och vetenskapliga artiklar och muntligt på offentliga möten eller internationella konferenser.

Postdoktoren förväntas också bidra till de övriga aktiviteterna på Integrated Transport Research Lab, upp till maximum 20% av totala arbetstiden, beroende på vilka behov som finns.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha disputerat inom transportvetenskap, resvanor, systemanalys, stadsplanering, geoinformatik eller ett annat ämne som är relaterat till de två forskningsprojekt som beskrivits ovan. Den sökande ska ha disputerat inom de senaste tre åren räknat från sista ansökningsdagen eller förväntas att disputera senast mars 2019.

För att kvalificeras för tjänsten har du en förmåga att förstå och analysera utmaningar på systemnivå. Din kommunikativa förmåga i engelska är flytande i såväl tal som skrift och du har en bevisad förmåga att kunna publicera vetenskapliga artiklar av god kvalitet samt presentera resultat för icke-vetenskapliga målgrupper. Som person har du en god samarbetsförmåga där du kan samverka med såväl interna som externa aktörer. Du är självständig i ditt arbete, och har en god analytiskt förmåga i din forskning. Det är positivt om du har en god struktur och organisation i ditt arbete.

Det är meriterande om du, utöver ovanstående, uppfyller en eller flera av följande påståenden:

 • du är kommunikativ i tal och skrift på svenska
 • du är självständig i att driva projektarbete i samverkansprojekt
 • du har Kunskaper om de beteendemässiga effekterna av automatisering och digitalisering i stads- och trafikplanering
 • du har erfarenhet av analys och metodutveckling för att förstå systemeffekter
 • du har kunskaper om elbilsacceptans och elbilsanvändning, samt efterenhet med att genomföra forskning inom detta ämne
 • du har erfarenhet av att arbeta med rumslig data och/eller tillämpa geospatial analys i ett antal mobilitetsrelaterade tillämpningar såsom i projektens kontext
 • du har erfarenhet från mobilitet-/transportbranschen
 • du har erfarenhet av skapande av ansökningar för forskningsprojekt
 • du har ett brett nätverk inom transportbranschen i Sverige eller internationellt

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan måste innehålla:

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis(er) och utskrifter av dokument från tidigare deltagna högskoleutbildning. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Förklaring av syfte: Varför vill du fortsätta denna ställning, vilka akademiska intressen har du, hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål; högst 2 sidor lång.
 • Lista över peer-reviewed publikationer.
 • Kontaktuppgifter för två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att endast kontakta referenser för utvalda aplikanter.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad til 2 år.

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2018-1899
Kontakt
 • Anna Pernestål Brenden, föreståndare ITRL, 08-790 73 24, pernestal@kth.se
 • Gyözö Gidofalvi, Universitetslektor, 08-790 70 21, gyozo@kth.se
 • Maya Öberg, Personalhandläggare (enbar HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2018-12-03
Sista ansökningsdag 2019-01-10

Tillbaka till lediga jobb