Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Teknikvetenskapens lärande med inriktning mot integrering av hållbar utveckling.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar genomförande, ledning och utveckling av moment vilka integrerar hållbar utveckling i tekniska utbildningar. 

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar utbildningsutvecklande insatser såsom undervisning i högskolepedagogiska kurser och olika typer av utvecklingsprojekt, inklusive strategiskt ansvar för sådan utveckling vad avser mål, aktiviteter och samarbeten. I arbetet kan det ingå att utveckla internationella samarbeten och forskningsprojekt, att bedriva forskning och undervisning inom annat ämne och handledning av doktorander.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, bilaga 2, i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad vetenskaplig skicklighet visad genom forsknings- och utvecklingsarbete avseeende integrering av hållbar utveckling inom ämnesområdet.
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.
 • dokumenterad förmåga att söka och erhålla medel för att bedriva forskningsverksamhet.
 • dokumenterad erfarenhet av utveckling av teknisk utbildning på kurs- och programnivå. 

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad erfarenhet av att kommunicera utbildningsutveckling nationellt och internationellt.
 • dokumenterad erfarenhet av att beforska egen och/eller andras integrering av hållbar utveckling i tekniska utbildningar.
 • god samarbetsförmåga.
 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2019-0031
Kontakt
 • Arnold Pears, 070 0877040, e-post: pears@kth.se
 • Helena Lundquist, 08 790 71 74, e-post: hellund@kth.se
Publicerat 2019-05-08
Sista ansökningsdag 2019-06-30

Tillbaka till lediga jobb