Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Denna position finansieras huvudsakligen av EU-projektet Spine. Målet är att utveckla och validera en ny, öppen mjukvaruplattform för energisystemmodellering (kallad Spine) som möjliggör öppen, praktisk, flexibel och realistisk planering av framtida europeiska nät. Vi använder de senaste metoderna för insamling, visualisering och hantering av data samt problemformulering. Data tolkas och identifieras samt kombineras till ett modulärt verktyg för att möjliggöra ett stort antal alternativ för modellering. Spine kommer att tillåta nätoperatörer, energiproducenter och forskare att genomföra analyser som inte är möjliga med nuvarande modelleringsplattformar och eventuellt inkludera sådant man ännu inte sett som en möjlighet.

- Projektets hemsida: http://www.spine-model.org/

- Projektets github-webb: https://github.com/Spine-project

KTHs roll är att delta i flera arbetspaket, inklusive: WP2, Spine Modeling Toolbox; WP3, Spine Energy System Model; WP4, Verktyg för dataöverföring; och WP6, Användning av Spine i fallstudier. I WP4 undersöker vi aggregeringen av energikonverteringssystem för att utveckla och implementera ett aggregeringsverktyg inom Spine. I WP6 samordnar vi genomförandet av 13 fallstudier som är utformade för att förbättra, validera och använda Spine. Vi leder också genomförandet av flera av dessa fallstudier, inklusive en fallstudie om aggregering av elnät och en angående elnätsinvesteringar under osäkerhet.

Utöver detta förväntas att den valda sökanden kan handleda projektarbetare som exempelvis genomför olika fallstudier inom Spine-modellen.

Kvalifikationer

Kandidater ska ha en doktorsavhandling (eller vara nära färdigställd) i energisystemmodellering med en stark bakgrund i mjukvaruarkitektur, eller vice versa, en doktorsgrad i mjukvaruarkitektur med en stark bakgrund i energisystemmodellering. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (t ex vid sjukdom, föräldraledighet m.fl.). Kandidaten ska behärska åtminstone några av följande områden: aggregering, stokastisk optimering, samordnad programvaru-utveckling, databashantering, parallell databehandling. Kunskap om SQL, Python och/eller Julia är starka meriter.

Den framgångsrika sökanden ska ha en utomordentlig forsknings- och publikationslista. Väl utvecklade analytiska och problemlösande färdigheter är ett krav. Vi letar efter en starkt motiverad person, som kan arbeta självständigt. Mycket god kunskap i muntlig och skriftlig engelska krävs för att presentera och publicera forskningsresultat. Anställningen innehåller också ett visst administrativt arbete och projektansvar eftersom samarbetet med både andra personer inom KTH och andra Spine-partners är grundläggande för projektet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk. 
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Två rekommendationsbrev
  6. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-1180
Kontakt
  • Lennart Söder, Professor, lsod@kth.se
  • Mikael Amelin, Universitetslektor, amelin@kth.se
  • Anna Mård, HR-handläggare, rekrytering@kth.se
Publicerat 2019-05-10
Sista ansökningsdag 2019-07-20

Tillbaka till lediga jobb