Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Tjänsten är placerad vid Science for Life Laboratory (www.scilifelab.se), ett nationellt centrum för storskalig biovetenskaplig forskning med fokus på hälsa och miljö. I arbetsuppgifterna ingår att vara föreståndare för National Genomics Infrastructure (www.scilifelab.se/platforms/ngi/).

Ämnesområde

Genomik.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar molekylära tekniker och bioinformatiska analyser av arvsmassa (DNA), de aktiva generna (RNA) och i sin förlängning slutprodukterna (proteinerna).

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar ansvar för den nationella genomikinfrastrukuren (NGI) på 50% samt forsknings- och undervisningsverksamhet på 50%. Forskningen bör vara inriktad på metodutveckling inom ämnesområdet och innefatta experimentell verksamhet och/eller bioinformatisk analys. Forskningen skall ske i samklang med den undervisning som sker inom institutionen och säkra att både den nationella infrastrukturen samt undervisningen följer utvecklingen inom ämnesområdet.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.1. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet visad bland annat genom vetenskaplig publicering på hög internationell nivå, förmåga att attrahera externa anslag, deltagande i forskningssamarbeten samt förmåga till förnyelse och utveckling av ämnesområdet.
  • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet visad genom undervisning av hög kvalitet på forskarnivå samt på grundnivå och/eller avancerad nivå.
  • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • skicklighet att driva arbete inom en storskalig verksamhet (infrastruktur).
  • administrativ skicklighet.
  • samarbetsförmåga.
  • visad skicklighet avseende metodutveckling inom ämnesområdet innefattande experimentell verksamhet och/eller bioinformatisk analys.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2019-0065
Kontakt
  • Joakim Lundeberg, Professor, Föreståndare NGI,, joakim.lundeberg@scilifelab.se
  • Peter Savolainen, Professor, Prefekt för, Institutionen för Genteknologi, savo@kth.se
  • Amelie Eriksson Karlström, Professor,, Första vice skolchef, ameliek@kth.se
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Tillbaka till lediga jobb