Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Industriell produktion

Den pågående transformering mot smarta och uppkopplade fabriker skapar helt nya möjligheter till transparens och visibilitet i intern och extern logistik. Genom att känna till var material och resurser befinner sig och vilken status de har, kan vi förbättra hållbarhet, effektivitet och flexibilitet. Dagens realtidstekniker och datakraft ger nya möjligheter till detta. Även efterfrågan på exempelvis miljökonsekvensanalys ökar, vilket ställer nya krav på verktygen. I projektet LOVIS (Production Logistics Visibility), där denna tjänst ingår, har vi två perspektiv i samma projekt: intern och extern visibilitet. LOVIS involverar KTH, Lunds Universitet, Scania, AstraZeneca och Odette. Scania och AstraZeneca bidrar med olika perspektiv och erfarenheter kring interna och externa materialflöden. Odette medverkar med sin expertis inom standarder och best-practice. KTH och Lunds Universitet ska skapa en samlad kunskapsbild om intern och extern visibilitet.

Doktoranden kommer att arbeta i en dynamisk forskargrupp vid KTH som i tät samverkan med industri forskar fram nya metoder för analys av avancerade industriella logistiksystem. Doktoranden kommer att tillsammans med övriga forskare bidra till framtagning av nya metoder och applikationer för att beskriva och förutsäga prestanda och beteende i produktionslogistiksystem. Tjänsten inkluderar 20% institutionstjänst vilket kan omfatta undervisning och handledning inom våra utbildningsprogram. Arbetet börjar med en kartläggning av tekniska, processmässiga och organisatoriska förutsättningar och hinder för intern och extern visibilitet inom produktionslogistik. Därefter ska vi ta fram utvecklingsspår mot ökad intern och extern visibilitet, i tät samverkan med industriella parter och standardiseringsorgan.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Delaktighet i att utveckla ett nytt livaktigt forsknings- och utbildningscampus vid KTH Södertälje, med en profilering kring hållbar produktionsutveckling.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du bör ha en examen på avancerad nivå för Industriell produktion inom lämpligt område såsom logistik, supply chain management, industriell produktion eller industriell IT.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Utmärkta färdigheter i tal och skrift på svenska och engelska är viktigt.
 • Kunskap och erfarenhet av producerande industri, affärssystem, business intelligence system, supply chain management, digitalisering och visualisering av prestandamått är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Södertälje
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2019-1303
Kontakt
 • Magnus Wiktorsson, professor, 08-790 94 28, magwik@kth.se
 • Jannicke Hauge, lektor, 08-790 94 33, jmbh@kth.se
 • Maya Öberg, personalhandläggare (enbart HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-08-22

Tillbaka till lediga jobb