Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Divisionen för teoretisk datalogi with KTH annonserar en ledig doktorandtjänst inom systemsäkerhet och formella metoder.

Vi söker en högt motiverat studerande med intresse i att bygga, säkra, modellera, analysera och verifiera moderna datorsystem och komponenter, både programvara och hårdvara. I projektet ingår även att bygga modeller, samt att utveckla både hel- och halvautomatiska tekniker för formell verifikation och statisk analys. Detta inkluderar även interaktiv teorembevisning som en viktig del.

Projektets syfte är att utveckla nya tekniker för analys av säkerhetsegenskaper samt design av systemprogramvara och kärnor som kan stödja flertalet icke-samarbetande applikationer utan tapp av kritiska egenskaper exempelvis genom s.k. ”side channels”. Detta involverar forskning inom följande fyra dimensioner:

 1. Utvidgning av befintliga operativsystem och kärnor med stöd för stark tidsisolering för på så sätt att möjliggöra förutsägbar beräkning på mikroarkitekturnivå.
 2. Modellering av processorer samt utveckling av analysverktyg för binär kod med stöd för parallellitet.
 3. Design, implementation och verifikation av nya mekanismer för säker delning av perifera komponenter mellan icke-samarbetande agenter.
 4. Implementation av ett 5G-baserat demonstrationssystem med stöd för nätverksslicing, där flera icke-samarbetande applikationer delar två värdsmaskiner och konkurrerar om nätverksresurser.

Tjänsten är finansierat av WASP-AS, https://wasp-sweden.org, som är ett betydande nationellt initiativ för strategisk motiverat grundforskning, utbildning och fakultetsrekrytering inom autonoma system och programvaruteknik. Inom WASP-AS deltar forskargruppen i projektklustret Security for Autonomous Systems, som forskar på säkerhets och integritetsfrågor inom autonoma system.     

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vid urvalet tas särskilt hänsyn till sökandes bakgrund inom ämnen som formella metoder, programverifikation, datorarkitektur, data- och systemsäkerhet, operativsystem, samt interaktiv teorembevisning.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ö.k
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-1534
Kontakt
 • Mads Dam, mfd@kth.se
 • Roberto Guanciale, robertog@kth.se
 • Tysse Norlindh Falk, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-08-01

Tillbaka till lediga jobb