Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign bedriver interdisciplinär forskning som består av medieteknik och människa-datorinteraktion. Gruppen har sitt ursprung i data- och beteendevetenskap, samt grafisk teknik och medieteknik, och har i dag en fakultet som representerar bland annat antropologi och psykologi, datalogi och medieteknik, interaktionsdesign, film- och litteraturvetenskap, musik- och ljudbehandling, samt medie- och kommunikationsvetenskap, https://www.kth.se/mid/about-mid 

Avdelningen är en del av skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Arbetsuppgifter

Som postdoktor kommer du att arbeta inom ramen för det nyetablerade NAVET-centret, med placering vid avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign, en del av EECS Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Det övergripande målet för NAVET är att vara en mötesplats för forskning och projekt i skärningspunkten mellan konst, teknik och design, med syfte att underlätta och skapa möjligheter till utbyte och forskningssamarbete mellan konstnärer, designers, ingenjörer, humanister, naturvetenskaps- och socialvetenskapsmän. En central uppgift för centret är att stödja ämnesområdet konst, teknik och design som forskningsområde samt utveckla kunskaper om tvärkulturell förvaltning för att underlätta den tvärvetenskapliga kulturen som centrumet syftar till att etablera.

Den långsiktiga visionen av det nya centrumet är att ge navpartners och Sverige som helhet en ledande position inom korsområdet Konst, Teknik och Design med ett praktiskt och kritiskt tillvägagångssätt som stimulerar forskning, innovation, kreativitet och utveckling av ett hållbart samhälle.

Den framgångsrika kandidaten kommer att samarbeta med forskare från NAVETs partnerinstitutioner samt med besökande partnerforskare och konstnärer från andra både nationella och internationella institutioner.

Den framgångsrika kandidaten kommer att bidra till att skapa en miljö för redan befintliga projekt och samarbeten inom området samt att stimulera bildandet av nytt arbete och tänkande.

Den framgångsrika kandidaten kommer att bidra till vetenskapliga publikationer, konstnärliga verk samt nya bidragsansökningar. Arbetet kommer att omfatta ingående fallstudier, organisering av forskningsaktiviteter och spridning av projektresultat genom föreställningar, utställningar, konferensdeltagande och peer-reviewed publikationer.

Arbetsbelastningen fördelas enligt följande: 80% forskning, 20% organisation av ovan nämnda aktiviteter och arbete med bidragsansökningar och anställningen kommer att löpa över 2 år. 

Kvalifikationer

Sökanden ska ha avlagt doktorsexamen eller vara nära doktorsexamen som täcker studier och projekt inom korsbefruktande områden mellan Konst, Teknik och Design (eller motsvarande område).

Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (t ex vid sjukdom, föräldraledighet m.fl.). Sökande bör ha en stark bakgrund inom minst ett av följande områden:

 • Medieteknik
 • Musik- och ljudbehandling (Sound and Music Computing)
 • Människa-Dator Interaktion
 • Interaktionsdesign
 • Performativa och mediala praktiker
 • Konst, teknik och design
 • Sensorteknik
 • Kroppsrörelse analys
 • Narrativa processer
 • Materiella kulturer
 • Designdriven kunskapsproduktion

Den valda kandidaten behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:

 1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk. 
 3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
 4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 5. Kontaktinformation (inklusive epost-adress och telefonnummer) till två eller flera referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde September eller senare, i överenskommelse med handledare
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-1551
Kontakt
 • Roberto Bresin, roberto@kth.se
 • Sarah Kullgren, sarahku@kth.se
Publicerat 2019-06-10
Sista ansökningsdag 2019-07-31

Tillbaka till lediga jobb