Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi eller informations- och kommunikationsteknik

KTH erhöll nyligen, i stor konkurrens, finansiering för att starta ett nytt svenskt kompetenscenter inom pålitliga system för kantberäkning (edge computing) och tillämpningar (TECoSA). Fokus är på utmaningar kring säkerhet och förutsägbarhet.

I denna utlysning efterfrågas doktorander inom tillämpningar av säkra kantberäkningar. Kantberäkningar skapar nya möjligheter inom realtidsberäkningar av stora datamängder, samt realtidsbeslut inom en rad olika system. Detta inkluderar system med mänsklig interaktion och system som använder sig av maskininlärning.

Vi söker upp till tre doktorander, som är intresserade av en eller flera av följande områden:

- Säker människa-datorinteraktion (handledare Iolanda Leite, RPL): Studenten kommer att utforska relationen mellan säkerhet och olika systems användarbarhet inom säkerhetskritiska sammanhang, vilka även inkluderar interaktion med människor. Säkra system upplevs inte alltid som säkra, medan osäkra system kan upplevas som säkra, beroende på typen, formen och strukturen av återkoppling som ges till användaren. Det är mycket viktigt att förstå denna återkopplings för- och nackdelar för att kunna uppnå bra systemdesign och acceptans.

-  Säker förstärkande inlärning (safe reinforcement learning) (handledare Jana Tumova, RPL): Förstärkande inlärning är ett angreppssätt till beslutsfattande med god potential. Ett utmanande problem är dock att garantera att utforskningen är säker. Studenten kommer att hantera detta problem genom att använda probabilistiska verifikationsbaserade tekniker för att upphäva beslut som potentiellt leder till bevisliga och/eller upplevda osäkerheter.

- Domänspecifik probabilistisk programmering (handledare David Broman, SCS): Doktoranden kommer att utforska och utveckla nya semantiska konstruktioner för domänspecifika probabilistiska programmeringsspråk, speciellt utvecklade för säkra kantberäkningar. Fokus kommer särskilt att vara på programspråkssemantik och probabilistisk maskininlärning.           

Handledning:Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska Högskolan och handledas av:

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.

 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • En arbetsmiljö i forskningens framkant på global nivå, som innefattar många olika nationaliteter, arbetsstilar och metoder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande förväntas vara öppen för interdiciplinär forskning.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Forskningserfarenhet inom ett eller flera av följande områden är meriterande: människa-robot-interaktion, artificiell intelligens, förstärkande inlärning, formell verifikation, programspråkssemantik, eller Baysiansk statistik. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ö.k
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-2616
Kontakt
 • David Broman, dbro@kth.se
 • Iolanda Margarete Dos Santos Carvalho, iolanda@kth.se
 • Jana Tumova, tumova@kth.se
Publicerat 2019-10-17
Sista ansökningsdag 2019-11-15

Tillbaka till lediga jobb