Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Fiberteknologi

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar användning av naturliga och syntetiska fibrer och polymerer baserade på förnyelsebara råvaror, företrädesvis ifrån skogen, för att studera och konstruera nya smarta material och enheter, med tillämpningar inom områden som elektronik, biosensorer och energi.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att skapa en internationellt högklassig forskningsverksamhet inom ämnesområdet inkluderande utveckling av en ny instrumentering som innefattar nya utvärderingsprinciper för dessa nya material och anordningar (”devices”). I arbetsuppgifterna ingår också att genomföra undervisning av hög internationell kvalitet på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå inom området för fiberbaserade material och smarta material och anordningar, samt bidra till att uppfylla KTH:s mål inom hållbar utveckling.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.
 • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.
 • erfarenhet av att handleda doktorander och postdoktorer.
 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad förmåga att ansöka om och erhålla forskningsanslag för sin aktuella forskningsverksamhet.
 • dokumenterad förmåga av kursutveckling och undervisning på såväl grund- eller avancerad nivå som på forskarutbildningsnivå.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhälle och förmåga att informera om sin verksamhet.
 • god samarbetsförmåga.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.