Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Energiteknik

Verksamheten vid skolan för industriell teknik och management omfattar de ingenjörs-, teknik och ekonomivetenskaper som är nödvändiga för att kunna utveckla nya produkter, material och produktionsprocesser på ett tekniskt ledande, ekonomiskt lönsamt och miljömässigt uthålligt sätt.

Institutionen för Energiteknik är inriktad på forskning och utbildning med syfte att bidra till hållbara energisystem. Institutionen har tre enheter med forskningsområden av både teknisk och tvärvetenskaplig karaktär. Institutionens personal och studenter kommer från hela världen och bildar en mycket internationell miljö.

Den rekryterade doktoranden kommer att arbeta i ett nytt projekt som syftar till att utveckla utformning av en ny värmepump för småhus. De huvudsakliga målen är att åstadkomma en energi-, effekteffektiv robust värmepump.

Arbetet kan delas upp i fyra huvuddelar:

 1. Kartläggning av relevanta publikationer gällande modeller och experimentella arbeten för koncept liknande de som avses användas i föreliggande värmepump.
 2. Experimentell validering av föreslagna utformningar.
 3. Modellering av föreslagna utformningar och driftstrategier.
 4. Utvärdering av resultat från experiment och modeller samt föreslå förändringar/förbättringar. Resultaten skall rapporteras i form av vetenskapliga artiklar, som publiceras i branschtidsskrifter och vetenskapliga tidskrifter.

Utöver ovanstående, kommer doktoranden att stötta institutionen med exempelvis utbildning.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av Joachim Claesson.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En obligatorisk individuell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • språkkrav

Projektet kräver särskilt goda kunskaper i termodynamik, värmeöverföring, strömningsmekanik och matematisk modellering. Eftersom stor del av projektet är av experimentell natur är det starkt meriterande att ha erfarenhet från experimentellt arbete med värmepumpar och värmepumpssystem, samt mätning och utvärdering av dessa system. Dessutom är erfarenheter av utveckling och implementering av styralgoritmer för dylika system i PLC-system eller mikrodatorsystem som Rasberry Pi eller Arduino meriterande.

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: licentiatexamen.

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav.Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2020-0206
Kontakt
 • Joachim Claesson, lektor, +468-7907460 epost:joachim.claesson@energy.kth.se
 • Helena Lundquist, HR, +468-7907174 epost:hellund@kth.se
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-02-28

Tillbaka till lediga jobb