Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

På Arkitekturskolan har ämnet Tillämpad stadsbyggnad instiftats, finansierat av KTH och Arwidssonstiftelsen. Det övergripande målet är att utveckla ämnet Tillämpad stadsbyggnad och bidra till teorier, metoder och verktyg som kan stödja praktiken. Forskningen inbegriper urbanmorfologi, rumslig analys, space syntax och designteorier.

Arbetsuppgifter

Forskningen ska utveckla en förståelse för relationen mellan den byggda miljön – stadsform och rumsliga strukturer – och sociala processer. Det omfattar arkitektur, stadsbyggande och fysisk planering som påverkas av kulturella, ekonomiska, ekologiska och politiska fenomen och även omvänt skapar förutsättningar och påverkar dessa system tillbaka. Denna relation utforskas kritiskt.

Forskningen förväntas utforska arkitekturens och stadsbyggandets roll i relation till segregation, ojämlika livsvillkor, gentrifiering eller klimatförändringar. Det offentliga rummet ses som ett sätt att distribuera resurser i samhället vilket relaterar till makt och jämlika livsvillkor som ska studeras kritiskt och analytiskt. Hur sociala och samhälleliga fenomen relaterar till den byggda miljön är centralt och hur rumslig konfiguration kan analyseras och förstås, hur livsvillkor och stadsliv kan kartläggas, samt att arbeta med pedagogiska representationer av dessa förhållanden. Forskningen syftar till att stödja kunskapsutveckling kring ojämlika livsvillkor, segregation och adressera begrepp som ’rättvis stad’.

 • Du kommer ingå i forskargruppen och bidra till utvecklingen av ämnet och forskningsmiljön samt bidra till att artikulera teorier och metodiker.
 • Du kommer engagera dig i pågående projekt där vi samarbetar med myndigheter/praktiker inom arkitektur och stadsbyggnad.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att bedriva forskning i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • Att verka vid ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och expertis för en mer hållbar framtid.
 • Kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.
 • Stöd med boende och acklimatisering via KTH Relocation

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.
 • Doktorsexamen ska vara inom arkitektur eller liknande forskningsfält
 • Den sökande ska kunna uttrycka sig i tal och skrift på engelska
 • Förmåga att samarbeta med andra inom akademi och praktik och ha goda kommunikationskunskaper.
 • Att kunna bedriva arbete på ett självständigt sätt.  

Meriterande

 • Vetenskaplig skicklighet och pedagogisk förmåga inom forskningsområdet.
 • Forskningsidé som relaterar tydligt till forskargruppens fokus och som utvecklar ämnet Tillämpad stadsbyggnad.
 • Kunskap inom urban analys samt modellering och kartläggning, t.ex. space syntax metodik och GIS.
 • Förmåga att arbeta i nära samverkan med praktiker inom arkitektur, stadsbyggnad och planering eller andra relevanta fält.
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
 • Kritisk och analytisk reflektion på problem.
 • Relatera till utmaningar inom arkitektur-, stadsbyggnads- och planeringspraktiken samt till teoretiska och metodologiska frågor.
 • Det är en fördel om den sökande förstår svenska och kan förstå styrdokument, arkitektur och planeringstexter samt lagtexter etc. på Svenska.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

 • CV med relevanta professionella och akademiska meriter, erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva postdoktoral forskning, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. Beskriv kortfattat hur du förstår ämnet Tillämpad Stadsbyggnad och varför du vill bidra till utvecklingen av ämnet (max. 2 sid.).
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer, tekniska rapporter eller projekt (där din roll anges). För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga (max 15 ref./15 sid.).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år med tillträde enligt överenskommelse.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2020-0670
Kontakt
 • Ann Legeby, professor, ann.legeby@arch.kth.se
 • Eva Huring, HR-handläggare, +46 8 790 64 09
Publicerat 2020-03-16
Sista ansökningsdag 2020-04-28

Tillbaka till lediga jobb