Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Forskningscentret ECO2 Vehicle Design, vid institutionen Teknisk Mekanik vid KTH, är en multidisciplinär forskningsmiljö som studerar resurseffektiv fordonsdesign i ett framtida transportsystem.
Vårt huvudsakliga forskningsfokus ligger på fordonet som en del av det bredare transportsystemet, med hänsyn till de krav som ställs på alla systemnivåer.
Centret samlar en bred kompetens inom områdena fordonskoncept, lättviktskonstruktioner, ljud och vibrationer, fordonsaerodynamik, spårfordonsteknik och vägfordonsdynamik.

Centret ECO2 Vehicle Design är ett nära samarbete med den svenskbaserade fordonsindustrin och mer information om centret och partnerna finns på www.eco2vehicledesign.kth.se.

Forskningscentret ECO2 Vehicle Design söker efter en postdoktor inom området modellering av transient luftkylning i fordon.

Arbetsuppgifter

Passiv konvektiv kylning av elektriska komponenter på fordon baseras på både temperaturen på komponenten som ska kylas och kyleffekten av det luftflöde som genereras av fordonets rörelse.
Interaktion mellan dessa är transient och belastningscykelberoende, eftersom temperaturen hos komponenten och flödet varierar kontinuerligt och därför inte är stationära för en given fordonshastighet.
Förutom denna transienta koppling av värme och kylning finns det också en koppling till placeringen av komponenterna t ex. när komponenter placeras nedströms i förhållande till en annan komponent.
När luften kyler en komponent, stiger dess temperatur och den blir mindre effektiv som kylmedium för efterföljande komponenter.

Projektet fokuserar på att utveckla modeller som kan användas för att utforska transienta effekter och dynamiska kopplingar mellan värmekällan och kylning inom ramen för drift av järnvägsfordon.
Först kommer en modell för koppling av värmeproduktion och konvektiv kylning under fordonsdrift att utvecklas. Detta görs med hjälp av tillgängliga data för vissa utvalda komponenter och driftsbelastningscykler. Därefter undersöks dynamiken i denna koppling för att identifiera under vilka förhållanden kylning genom fordonsrörelse inte kan tillhandahålla tillräcklig kylning. Detta kan till exempel användas för att undvika körbeteenden som leder till värmeuppbyggnad.
Kombinationen av sekventiell kylning kommer också att undersökas för att förstå under vilka miljö- och driftsförhållanden vissa komponenter kan vara i risk för överhettning. Denna forskning kommer att förbättra planering av komponenter och / eller termisk hantering i nya fordonskonstruktioner.

Vi erbjuder

 • En internationell arbetsplats.
 • Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
 • Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.
 • En forskningsmiljö med nära samarbete med industrin.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller likvärdig utländsk examen inom området Teknisk fysik, Mekanik eller liknande, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. (Tiden kan förlängas vid särskilda skäl så som sjukskrivning och föräldraledighet, om så är fallet uppge detta i ditt CV)

 • Goda kunskaper i engelska språket, både muntligt och skriftligt.

För KTH och Center for ECO2 Vehicle Design är medvetenhet om mångfald och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet av stor vikt.

Meriterande

 • Vetenskaplig skicklighet.
 • Pedagogisk förmåga.
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet

Vi letar efter en motiverad person med god samarbetsförmåga som kan arbeta självständigt och i ett internationellt forskarteam.
Välutvecklade analytiska och problemlösande färdigheter är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.

 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.

 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål.
  Max 2 sidor lång.

 • Publikationslista

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Tidsbegränsad anställning i upp till 12 mån, med tillträde enligt överenskommelse.

Om anställningen

Anställningen är en 1-års anställning med möjligheten att förlänga med ett ytterligare år. Undervisning upp till 20% kan ingå i anställningen.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.
Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2020-0818
Kontakt
 • Carlos Casanueva, Inst Teknisk Mekanik, carlosc@kth.se
Publicerat 2020-06-05
Sista ansökningsdag 2020-08-10

Tillbaka till lediga jobb