Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Fastighetsekonomi med inriktning mot företagande.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar företagsekonomiska och sociologiska teorier och metodverktyg tillämpade på bygg- och fastighetsföretag, deras intressenter och specifika egenskaper också som del i tekniska system. Studier av fastighetsföretagande har ett företagsinternt fokus på resurshushållning och effektivitet och ett externt fokus på marknadsförståelse, som till exempel hur marknad och företag påverkas av hållbarhetshänsyn och digitalisering. Forskning och undervisning inom ämnesområdet kan fokusera både på olika typer av bostadsföretag och på företag som äger och förvaltar kommersiella kontors- och industrifastigheter. Fastighetsförvaltning, marknadsanalys vid fastighetsinvestering och -utveckling samt olika aspekter av utveckling av bostadsföretag är exempel på områden för den tillämpade forskningen.

Arbetsuppgifter

Inom utbildning innefattar anställningen huvudsakligen undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt handledning av doktorander. Inom forskning förväntas lektorn driva egen forskning och aktivt arbeta för att finansiera denna. Dessutom ingår utveckling av institutionens övriga verksamhet samt ansvarstagande för fakultetsuppdrag vid universitetet. Lektorn förväntas även bidra till att uppfylla KTH:s mål inom hållbar utveckling. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

  1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
  2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, inkluderande förmåga att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens.
  • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
  • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2020-0129
Kontakt
  • Ingalill Söderberg, Head of division, ingalill.soderberg@abe.kth.se, 08-790 74 06
Publicerat 2021-03-24
Sista ansökningsdag 2021-05-05

Tillbaka till lediga jobb