Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Teknisk materialvetenskap

Fokus för det här projektet är att stärka framtida teknologier med låga koldioxidutsläpp med nya material och komponenter. Detta mål kommer att uppnås genom att skapa en stark grund som samlar alla tillverkningsförhållanden över hela värdekedjan. Denna data kommer användas för att utveckla strategier för val av material, utveckling av inbyggda sensorer, kontinuerlig miljöbedömning, avancerad modellering, datainsamling och avgörande tester som ska utföras för validering av material och komponenter. Efter detta kommer material att testas för egenskaper vid höga temperaturer. Den kombinerade effekten av material och teknologi kommer slutligen att testas i komponent-liknande geometrier och när de validerats bli överförda till prototyper.

Eldfasta legeringar på en liten skala kommer tillverkas och mikrostrukturen via SEM-EDX och LOM kommer bli kontrollerade för koherens med teoretiska beräkningar. Karaktäriseringstest av bulkmaterial kommer att utföras för mikrostrukturanalys tillsammans med avgörande stelningsparametrar som likvidus, solidus och huvudfas omvandlingars temperaturintervall.

Du kommer att behöva arbeta i nära samarbete med andra forskare från industrin och forskningsinstitut i Europa. Projektet kräver en betydande mängd av modellering, experimentellt arbete och materialkaraktärisering. Kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur och de data som samlas in under projektet kommer vara avgörande. Kreativa och analytiska problemlösningskunskaper krävs också.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Björn Glaser.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå inom materialvetenskap, kemiteknik, metallurgi och fysik.
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • kunskaper om materialvetenskap samt processmetallurgi är nödvändiga för tjänsten. Det är även mycket önskvärt att ha erfarenhet av experimentellt arbete.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

 

Målexamen: doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2020-2290
Kontakt
 • Bjoern Glaser, bjoerng@kth.se
 • Helena Lundquist, hellund@kth.se
Publicerat 2020-11-12
Sista ansökningsdag 2020-11-23

Tillbaka till lediga jobb