Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fiber- och polymervetenskap

Institutionen för Fiber- och polymerteknologi (FPT) vid KTH är den största institutionen i Sverige inom området naturliga och syntetiska polymerer. Verksamheten riktar sig i stor utsträckning mot hållbara material.

Doktorandprojektet är en central del av FibRe, ett VINNOVA kompetenscenter bestående av akademiska partners (Chalmers och KTH), industri och offentliga organisationer. Projektet kommer att genomföras på KTH i nära samarbete med Chalmers och med några av företagen.

Syftet med projektet är att framställa polymerer som har god blandbarhet med olika cellulosa- och lignocellulosa-material så att det slutliga materialet kan formas vid förhöjd temperatur. Den som söker denna tjänst bör ha god kunskap om polymerkemi. Det är en fördel om man har kunskap om biopolymerer och/eller massa-/pappersteknik samt erfarenhet av bearbetning av mjuka material. Lämplig bakgrund är en masterexamen i polymerkemi, polymerteknologi, makromolekylära material, mjuka material eller motsvarande. Arbetet i projektet kommer att bestå av avancerad polymersyntes, kemisk och fysikalisk karakterisering samt bearbetning av bio(nano)kompositer och materialkarakterisering. Vi strävar efter att uppfylla principerna för grön kemi. Till stöd för arbetet finns en stor mängd instrument och kvalificerade kolleger.

Vi letar efter en mycket motiverad kandidat som vill vara med vid forskningsfronten och skapa ny teknologi för en hållbar framtid baserad på material från skogen.

Handledning
Doktoranden kommer att handledas av Eva Malmström Jonsson, Professor.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • Tillhörighet till FibRe - ett Vinnova kompetenscenter med visionen "Lignocellulosa-baserade termoplaster i ett fossilfritt samhälle" som bygger på nära samarbete mellan akademi och omgivande samhälle.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå. För denna tjänst är kravet en masterexamen i polymerkemi, polymerteknologi, makromolekylära material, mjuka material eller motsvarande.
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Sökanden måste kunna tala flytande engelska och ha hög kompetens i skriftlig engelska.
 • Sökanden ska ha dokumenterad förmåga att kunna presentera eget arbete såväl skriftligt som muntligt

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2020-2044
Kontakt
 • Eva Malmström Jonsson, Professor, mavem@kth.se
 • Edith Tönseth, HR administratör, edithmt@kth.se, + 46 8 790 60 73
 • Linda Fogelström, Forskare, lindafo@kth.se
Publicerat 2020-11-12
Sista ansökningsdag 2020-11-26

Tillbaka till lediga jobb