Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Genteknologi med inriktning mot molekylär programmering.

Ämnesbeskrivning

Ämnet syftar till att exakt kontrollera organisationen och dynamiken i materia och information på molekylär nivå genom att anpassa klassisk beräkning och informationsteori till kemiska eller biokemiska sammanhang. Genom programmerad självmontering på nanometer-nivå genereras t.ex. självmonterade nanostrukturer, kemiska reaktionsnätverk och DNA-arkivlagring.

Arbetsuppgifter

Lektorn förväntas bedriva forskning samt utveckla forskningsnätverk för samarbete med nationella och internationella forskare. Lektorn förväntas genomföra undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, och förväntas utveckla undervisningen för att säkerställa att den följer utvecklingen inom genteknologi, samt förväntas handleda doktorander och postdoktorer. Lektorn förväntas även bidra till institutionens utveckling samt bidra till att uppfylla KTH:s mål inom hållbar utveckling.
Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

  1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
  2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag, samt visad förmåga att söka och erhålla forskningsfinansiering.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet visad genom undervisning och handledning av studenter. Detta inkluderar förmåga att undervisa bredare inom biologi, molekylärbiologi eller bioinformatik.
  • samarbetsförmåga.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
  • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
  • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2020-0155
Kontakt
  • Peter Savolainen, Prefekt, + 46 8 790 9865
Publicerat 2021-05-20
Sista ansökningsdag 2021-08-06

Tillbaka till lediga jobb