Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Materialvetenskap och teknik

Hantering av avfall, inklusive hushållsavfall och biomassa, är en stor utmaning när det gäller att uppnå ett hållbart samhälle. Att direkt använda hushållsavfallet, som innehåller plastavfall, som bränsle genom exempelvis förbränning bidrar till utsläpp av växthusgaser och är inte hållbart. Det är därför av intresse att omvandla detta avfall till värdefull energi och kemikalier. Pyrolys är en effektiv metod för återvinning av energi och kemikalier från detta avfall. Genom att använda en lämplig katalysator i pyrolysprocessen kan längre fram utvalda produkter framställas. Till exempel kan pyrolys av biomassa med zeolit framställa bioolja med en lägre syrenivå, vilket har en stor potential när det används i transporttillämpningar i befintliga oljeraffinaderier. Pyrolys av plastavfall med utvalda katalysatorer kan framställa kemikalier som exempelvis monoaromater.

I den här tjänsten inleds arbetet med undersökning av lämpliga katalysatorexperiment för pyrolys av avfall och biomassa för selektiva framställningar, med inriktning på transportbränsle och/eller monoaromater. Därefter utförs en experimentell studie av parametrarna genom pyrolys med valda katalysatorer. Slutligen specificeras en process för den valda framställningen från pyrolys av biomassa och avfall med energi- och massbalans med mera

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Docent Weihong Yang och professor Pär Jönsson.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.
 • Den sökande ska ha dokumenterade kunskaper om pyrolys av avfall och/eller biomassa eller förgasning, samt välutvecklad analys- och problemlösningsförmåga. 
 • Kunskap om och erfarenhet av att använda alla instrument, som GC och MS, är meriterande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • vara starkt motiverad,
 • kommunicera utmärkt på engelska, i tal och skrift (krävs för att publicera och presentera resultat vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter).

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2021-0052
Kontakt
 • Weihong Yang, docent, Weihong Yang, weihong@kth.se; +46 8 790 8420
 • Helena Lundquist, HR, hellund@kth.se
Publicerat 2021-02-11
Sista ansökningsdag 2021-02-26

Tillbaka till lediga jobb