Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Geoinformatik med inriktning mot geospatial big data-analys för hållbar utveckling.

Ämnesbeskrivning

Ämnet är tvärvetenskapligt och omfattar vetenskap och teknologi för att utvinna, processa och analysera jordobservation och andra geospatiala big data genom att använda molnplattformar och maskininlärningsmetoder. Det innefattar också tillämpning av data för analys av bebyggelseområden, övervakning av miljöförändringar, naturresurshushållning och katastrofmanagement med mål att bidra till en hållbar utveckling. Ämnet integrerar kunskap och forskningsansatser från olika discipliner som geomatik, lantmäteri, informationsteknologi, datavetenskap, miljövetenskap, samt urban och regional planering.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och forskning. Undervisningen sker främst på grund- och avancerad nivå, men även på forskarnivå.  Detta innefattar i första hand examination och undervisning i befintliga kurser, kursutveckling samt handledning av kandidat-, master- och forskarstudenter.  Lektorn förväntas bidra till forskning och utveckla forskningsverksamhet, bland annat genom att söka externa medel inom området och utveckla samarbeten med samhällsaktörer och akademiska miljöer inom och utanför KTH, samt bidra till KTH:s arbete inom hållbar utveckling. En lektor förväntas även medverka i andra aktiviteter relaterade till forskning, undervisning och samverkan. Ledarskapsuppdrag kan ingå i arbetsuppgifterna både för undervisning och forskning. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet visad bl.a. genom publikationer i välrenommerade internationella tidskrifter. Detta innefattar förmåga att söka och erhålla externa forskningsmedel för utveckling av ämnesområdet.
 • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, innefattande erfarenhet av handledning av doktorander och examensarbetare.
 • förmåga att forska och samarbeta i integrerade och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer och projekt.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och medarbetare. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • administrativ skicklighet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • förmåga att samarbeta med privata och offentliga aktörer för att utveckla utbildnings- och forskningsverksamheter som möter samhällets behov.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2021-0051
Kontakt
 • Maria Håkansson, Head of Department, +46 8 790 92 80, maria.hakansson@abe.kth.se
 • Yifang Ban, Head of Divison, +46 8 790 86 48, yifang@kth.se
Publicerat 2021-06-30
Sista ansökningsdag 2021-08-30

Tillbaka till lediga jobb